Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 14:08

Καλαμάτα: Προκήρυξη υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ε.Ε.

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Προκήρυξη υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ε.Ε.

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα χορηγήσει το Ιδρυμα Χρήστου και Κωνσταντίνου Δελβιζώνη.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι εξής: “Οι νέοι επιστήμονες θα πρέπει να κατάγονται από Καλαμάτα, δηλαδή ή να έχουν γεννηθεί στην Καλαμάτα ή να έχουν τη μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στην Καλαμάτα, τούτου βεβαιωμένου εκ της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Καλαμάτας, ή ως δεύτερη επιλογή να κατάγονται από το Νομό Μεσσηνίας, δηλαδή ή να έχουν γεννηθεί στη Μεσσηνία ή να έχουν τη μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στη Μεσσηνία και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μεσσηνίας και θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα γίνονται σε πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπου θα είναι απαραίτητη η επί τόπου φοίτηση και εξυπακούεται ότι ο υποψήφιος θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις της ξένης γλώσσας φοίτησης.
Η υποτροφία θα χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας σε πτυχιούχους Α) των ιατρικών σχολών, Β) των επιστημών υγείας και των επιστημών που στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και Γ) άλλων επιστημών. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για το 2020 σε 11.250 ευρώ.
Οσοι επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την έντυπη προς τούτο αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα 11 δικαιολογητικά έγγραφα, στην ταχ. δ/νση: οδός Μητροπ. Μελετίου, αριθ. 13 - Καλαμάτα Τ.Κ. 24133, τηλ. 27210 23048 από ώρα 09.00 έως 13.00, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή το μεσημέρι (ώρα 12.00) της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2020”.


NEWSLETTER