Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 08:50

Διαμαρτυρία από γονείς στην Καλαμάτα: Μέχρι και 4 μαθητές ΑμεΑ σε ταξί!

Γράφτηκε από τον
Διαμαρτυρία από γονείς στην Καλαμάτα: Μέχρι και 4 μαθητές ΑμεΑ σε ταξί!

Μέχρι και 4 μαθητές ΑμεΑ εξακολουθούν να μεταφέρονται στα Ειδικά Σχολεία με ένα ταξί, εν μέσω πανδημίας κορονοϊού – τη στιγμή που στα ταξί επιτρέπεται η επιβίβαση και η μεταφορά μόνο ενός ατόμου ή δύο, όταν πρόκειται για παιδί ή ηλικιωμένο που έχει ανάγκη συνοδού.

Για το γεγονός αυτό δεχθήκαμε διαμαρτυρία από γονιό παιδιού που πηγαίνει στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας μας ενημέρωσαν, όπως ενημέρωσαν και τον γονιό, ότι εφαρμόζουν το νόμο, την Κοινή Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020, που στο άρθρο 21 για μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών προβλέπει:

«1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β'4709), όπως εκάστοτε ισχύει επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου:

α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση...

  1. Συστήνεται, για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές με αναπηρία, λόγω της δυσκολίας αυτών στη χρήση μάσκας, καθώς και να εγκρίνεται νέο δρομολόγιο κατά απόλυτη προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων».

Ακόμα, στη μεταγενέστερη Κοινή Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020, στην ενότητα 19 “Μεταφορές” αναφέρεται:

«Μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται, με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών».

Δηλαδή, αν έτσι έχουν τα πράγματα, για την Πολιτεία, τα παιδιά με αναπηρία που μεταφέρονται με ταξί δεν κινδυνεύουν να κολλήσουν κορονοϊό, και ο μοναδικός κίνδυνος είναι κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση; Ακόμα, τα παιδιά που μετακινούνται με ταξί στις μη αστικές περιοχές δεν κολλάνε κορονοϊό; Τέλος, 4 παιδιά σε ένα ταξί δεν είναι παράβαση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας;

Γ.Σ.


NEWSLETTER