Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 21:22

Η Κομισιόν στέλνει την Ελλάδα για τις χωματερές στο Δικαστήριο

Γράφτηκε από την
Η Κομισιόν στέλνει την Ελλάδα για τις χωματερές στο Δικαστήριο

 

Νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης έγινε χθες από την Κομισιόν για τις χωματερές που εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα μας.

Η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε επειδή η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο από το 2005 είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα από τη χώρα μας για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών.

Η Κομισιόν ζητεί την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, προτείνοντας την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφαση. Ζητεί επίσης και κατ’ αποκοπή προστίμου 7.786 ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, στην Ελλάδα εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 78 χωματερές -κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας περί αποβλήτων-, ενώ 318 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης.


NEWSLETTER