Παρασκευή, 05 Απριλίου 2013 14:55

Αναπληρωτές καθηγητές ζητάει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη Σπάρτη

Δύο θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη. 

 

Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητικό δίκαιο» και μία θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και διαχείριση κλασικού αθλητισμού και ακραίων αθλημάτων». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα www.uop.gr ή στη γραμματεία του τμήματος όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (Ορθίας Αρτέμιδος 28 και Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, κα. Παπαστρατάκου 27310 89662).