Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 22:12

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας στη Φινλανδία

Γράφτηκε από την
Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας στη Φινλανδία

Στo πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS +2021 «Σχε-δίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus + 2021» με τίτλο “Flipped Classroom and Remote Education: Following Finland” (Αντεστραμμένη τάξη και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: το παράδειγμα της Φινλανδίας) το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας με τους εκπαιδευτικούς Τηλέμαχο – Βασίλειο Γιαμαλάκη και Ηλέκτρα Μαρινοπούλου συμμετείχε από τις 7-14 Αυγούστου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Ελσίνκι στη Φινλανδία.

Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή νέων και διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθόδων στην τάξη, οι οποίες θα βασίζονται στη χρήση της νέας τεχνολογίας και ως στόχο θα έχουν τη δραστηριοποίηση των μαθητών μέσω ομαδοσυνεργατικών και βιωματικών δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας εστιάζει στο «πώς» τα παιδιά θα μάθουν, προτάσσοντας περισσότερο ένα εξατομικευμένο, ατομο-κεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης που θα βασίζεται στην ανατροφοδότηση και στην παροχή ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού συστήματος που εξασφαλίζει τις ίδιες δυνατότητες σε όλους τους μαθητές.

 


NEWSLETTER