Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 20:40

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δεν αποτυπώνεται ορθά η σχέση αποφοίτων – εισακτέων

Γράφτηκε από την
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δεν αποτυπώνεται ορθά η σχέση αποφοίτων – εισακτέων

Δεν αποτυπώνεται ορθά η σχέση αποφοίτων – εισακτέων τονίζει σε ανακοίνωση του το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επισημαίνοντας ότι τα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν το 2019 καθώς και αυτά που προέκυψαν από τη συγχώνευση με τα ΤΕΙ δεν έχουν ακόμα αποφοίτους.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία για τη σχέση αποφοίτων – εισακτέων προέρχονται από την    έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για το 2022.

Το Πανεπιστήμιο αναλυτικά σε ανακοίνωσή του σημειώνει:

“Αναφορικά με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου σχετικά με την αναλογία αποφοίτων – εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τα έτη 2020 και 2021, διευκρινίζουμε τα εξής:
 Η αναλογία 32,07% προκύπτει από το λόγο αποφοίτων προς εισακτέων όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

 Τα 13 νέα προπτυχιακά προγράμματα που προήλθαν είτε από τη συγχώνευση των πρώην ΤΕΙ είτε από τη δημιουργία νέων Τμημάτων δεν κατέγραψαν αποφοίτους καθώς διένυαν το πρώτο και δεύτερο έτος λειτουργίας τους.

 Η έγκυρη καταγραφή του συγκεκριμένου δείκτη θα αποτυπωθεί από το έτος 2024 και μετά όταν θα έχει ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος σπουδών όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων (τετραετούς και πενταετούς διάρκειας).”

 


NEWSLETTER