Κυριακή, 28 Μαϊος 2023 23:05

Από την Πελοπόννησο στο Παλέρμο για την 3η Διακρατική Συνάντηση του INITIATION

Γράφτηκε από την

Με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου η 3η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «Fostering green social innovation and social entrepreneurship in school education - INITIATION», στo Παλέρμο της Ιταλίας.

Εκτός από την Περιφερειακή Διεύθυνση που είναι ο συντονιστής του έργου, στην συνάντηση μετείχαν με εκπροσώπους τους και οι φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία, Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Ιταλία, Vändra Gymnasium – Εσθονία, Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd - Cardet – Κύπρος, The Junior and Senior School – Κύπρος. Διοργανωτής ήταν το Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci –CSC.
Επίσης η CSC ήταν υπεύθυνη για την 4ήμερη εκπαίδευση από τις 15 έως τις 18 Μαϊου, 12 εκπαιδευτικών των τεσσάρων σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία τους. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι: η μέχρι τώρα πορεία του Προγράμματος, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,    η λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας και παρουσίαση των mini games, η παρουσίαση στο προσχέδιο έκδοσης εγχειριδίου των Καθηγητών για την καθοδήγηση της διδασκαλίας στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και η χρονική περίοδος που θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία. Επίσης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.