Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 21:50

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Σημαντικές εισηγήσεις σε συνέδριο για την εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Σημαντικές εισηγήσεις σε συνέδριο για την εκπαίδευση

Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή ολοκληρώθηκε το συνέδριο που διοργάνωσαν το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο διεξήχθη στο χώρο του 7ου Πειραματικού από 15 έως 17 Μαρτίου.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν "Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές στη Β/θμια Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή". Πάνω από 63 ομιλητές συμμετείχαν σε 14 διαφορετικά τραπέζια θεματικών ενοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η Καινοτομία στην Εκπαιδευτική Πολιτική, η Διοίκηση, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα φιλολογικά και ιστορικά μαθήματα, καθώς και η διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας, στελέχη της εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί της βαθμίδας εκπαίδευσης συναντήθηκαν στο χώρο του Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας από ολόκληρη την Πελοπόννησο, την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, παρουσιάζοντας νέες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από πρακτικά εργαστήρια.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, άκουσαν νέες ιδέες, μετέδωσαν τις δικές τους προσεγγίσεις και μοιράστηκαν προβληματισμούς. "Κι όλα αυτά ήταν σημαντικά, γιατί κάπως έτσι ανανεώνονται οι αντιλήψεις μας, αφού πετυχαίνεται μία όσμωση, που γεννά τη δημιουργικότητα, αναγκαίο στοιχείο για όλους εμάς που ζούμε στο χώρο της εκπαίδευσης" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Είδαμε τη σημασία της αδελφοποίησης σχολεών και προώθησης προγραμμάτων όπως τα Erasmus, τη λειτιουργική δομή της “ανεστραμμένης τάξης”, ακούσαμε νέες κειμενικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και πολυπρισματικά σενάρια στη διδασκαλία της Ιστορίας, πληροφορηθήκαμε για την προφορικότητα και τις αρχές της ρηροτικής τέχνης στη διδασκαλία της Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας, ακούσαμε πώς λειτουργούν οι Όμιλοι Καινοτομίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, είδαμε παιχνιδοποιημένες μεθόδους διδασκαλίας στη Βιολογία, την Τεχνολογία, την Πληροφορική και τα Μαθηματικά, τη σημασία ψηφιακών αφηγήσεων στα θεωρητικά μαθήματα, ενημερωθήκαμε για τις βασικές αρχές της ρομποτικής. Ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις στη διδακτική της Φυσικής Αγωγής, και για τη δυνατότητα διαθεματικής είσδυσης της Μουσικής σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα κι ακούσαμε πώς η διδασκαλία των ξένων γλωσσών μπορεί να σνδυαστεί με τη γνωριμία της κουλτούρας και των πολιτισμών. Ακούσαμ εγια τη φιλοσοφία των νέων διδακτικών εγχειριδίων, το πολλαπλό βιβλίο, τη σημασία των κόμικ και των γκράφικ νόβελς στη διδασκαλία. Κι όλη αυτή η πράξη “έδεσε” με θεωρητικές παρουσιάσεις για την παρουσίαση της θεωρίας της παιδαγωγικής, της γλωσσολογίας, των αρχαίων Ελλληνικών.

Το συνέδριο ανέδειξε σημαντικά στοιχεία που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Πρώτον, παρουσίασε την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των καινοτόμων δράσεων που έχουν υιοθετηθεί, συμπεριλαμβανομένων νέων διδακτικών προσεγγίσεων σε όλα τα εκπαιδευτικά πεδία. Δεύτερον, υπογράμμισε τη σημασία της συσσώρευσης αυτών των δράσεων ως ένα χρήσιμο εργαλείο διάχυσης γνώσης για όλους τους εκπαιδευτικούς. Τρίτον, πρότεινε τη διάχυση αυτής της γνώσης μέσω της δημοσίευσης πρακτικών και της ενσωμάτωσής τους στις εκπαιδευτικές μονάδες. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη για μια μεθοδική και εξειδικευμένη διάχυση των αποτελεσμάτων του Συνεδρίου, με έμφαση σε συνεργασίες μεταξύ σχολικών μονάδων, εισηγητών εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής πρακτικής.