Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024 19:53

Το Γυμνάσιο Παραλίας στη Λιθουανία

Το Γυμνάσιο Παραλίας στη Λιθουανία

Σε πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «Earth matters most» συμμετείχε το Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας, στο Kaounas της Λιθουανίας.

Από τις 14 Μαΐου έως 23 Μαΐου, η Διευθύντρια του Γυμνασίου Ελισάβετ Σταθοπούλου συνόδευσε ομάδα νέων στο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν επίσης παιδιά από Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία και Λιθουανία. Σε αυτό, ασχολήθηκαν με θέματα που αφορούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή αλλά και με τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή και ψυχική υγεία. Στόχος του προγράμματος ήταν να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες για το πώς θα μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να τους ενθαρρύνει στην εθελοντική εργασία και σε οικολογικές δράσεις.