Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 17:48

Μελέτη για στατική ενίσχυση Γυμνασίου - Λυκείου Αριστομένη

Μελέτη για στατική ενίσχυση Γυμνασίου - Λυκείου Αριστομένη

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με τη “Βιώσιμη Πόλη”, για την εκπόνηση μελέτης για τη στατική ενίσχυση του Γυμνασίου - Λυκείου Αριστομένη, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, σε μία από τις τελευταίες της συνεδριάσεις.

Επίσης, όρισε μέλη - εκπροσώπους του δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και στην επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός εκτέλεσης των προβλεπόμενων ανέρχεται στα 40.000 ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Στην εισήγηση της δημοτικής αρχής αναφέρθηκε ότι “λόγω της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου κι έλλειψης τεχνογνωσίας και υποδομών, είναι αδύνατον να υπάρξει ολοκληρωμένη τεχνική υλοποίησης του έργου αυτού, δηλαδή εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης. Εξ αυτού του λόγου απαιτείται συνεργασία με το Δίκτυο ‘Βιώσιμη Πόλη’, του οποίου τακτικά μέλη είναι μόνο ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Μεσσήνης και το οποίο κατέχει τα απαιτούμενα μέσα (υλικά και οργανωτικά) για την (συμβουλευτική και τεχνική) υποστήριξη και υλοποίηση αντίστοιχων έργων και εν προκειμένω για την από κοινού ολοκλήρωση ωρίμανσης των συγκεκριμένων έργων”.