Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017 09:31

Δασολόγιο στη Μεσσηνία - Θεωρήθηκαν 274 δασικοί χάρτες

Γράφτηκε από την
Δασολόγιο στη Μεσσηνία - Θεωρήθηκαν 274 δασικοί χάρτες

 

Θεωρήθηκαν οι δασικοί χάρτες 274 προ - καποδιστριακών δήμων και κοινοτήτων της Μεσσηνίας, με απόφαση του διευθυντή Δασών Γιώργου Σωτηρόπουλου.

Στην απόφαση αυτή δεν περιλαμβάνονται η Μεσσήνη και οι Τοπικές Κοινότητες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω της διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Επισημαίνεται ότι οι χάρτες αυτοί θεωρήθηκαν, «όπως προέκυψαν μετά από την αναμόρφωση και τη συμπλήρωσή τους με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/79, όπως ισχύει και από την επικαιροποίησή τους με τις νέες πράξεις χαρακτηρισμού και τις "αναδασωτέες" εκτάσεις».

Στην απόφαση αναφέρεται πως «στους ανωτέρω θεωρημένους δασικούς χάρτες περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών "Οροφωτοχάρτης έτους 1945 (1960)"».

Επίσης, γνωστοποιείται ότι «κατά την κατάρτιση, επικαιροποίηση και τη θεώρηση των δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας και της Τοπικής Κοινότητας Λαιΐκων, λήφθηκαν υπ’ όψιν τα στοιχεία του άρ. 23 παρ. 2α του Ν 3889/2010, όπως ισχύει, που μας χορηγήθηκαν με το αρ. 5807/2016/28-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας "Αποστολή ψηφιακών αρχείων με την εφαρμογή Σχεδίων Πόλης και ορίων οικισμών για τη σύνταξη δασικών χαρτών"».

Εν τω μεταξύ, το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι πολίτες, προκειμένου να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο των δασικών χαρτών, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Το τέλος αντιρρήσεων θα είναι συνάρτηση της αμφισβητούμενης έκτασης του δασικού χάρτη και θα κυμαίνεται από 20 ευρώ για εμβαδόν έως 100 τ.μ. και 3.600 ευρώ για επιφάνειες άνω των 300 στρεμμάτων.

Αναλυτικότερα, τα τέλη αντιρρήσεων θα είναι:

– 20 ευρώ για έκταση έως και 100 τ.μ. (περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 2β, Ν. 2308/1995)

– 45 ευρώ για έκταση έως και 1.000 τ.μ. (εξαιρουμένων των παραπάνω περιπτώσεων)

– 135 ευρώ για έκταση πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5 στρέμματα

– 450 ευρώ για έκταση πάνω από 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα

– 900 ευρώ για έκταση πάνω από 20 στρέμματα έως και 100 στρέμματα

– 1.800 ευρώ για έκταση πάνω από 100 στρέμματα έως και 300 στρέμματα.

– 3.600 ευρώ για έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων

Με βάση την διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης, οι δασικοί χάρτες αναρτώνται και σε διάστημα δύο μηνών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ενστάσεις επί των στοιχείων που αποτυπώνονται στους χάρτες. Εντός σαράντα πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζονται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνουν στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Με την ΚΥΑ εξειδικεύεται η διαδικασία που είχε προβλεφθεί από το νόμο για τους δασικούς χάρτες, επιλύοντας ένα από τα μεγάλα αγκάθια της κύρωσης των δασικών χαρτών που ήταν η χρηματοδότηση της διαδικασίας των αντιρρήσεων. Για παράδειγμα οι χάρτες σε Μαραθώνα, Πεντέλη και Νέα Πεντέλη που ήταν οι πρώτοι που αναρτήθηκαν, καθηλώθηκαν εξαιτίας περίπου 3.000 αντιρρήσεων. Η αδυναμία της Πολιτείας να συγκροτήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο Επιτροπές Αντιρρήσεων, οι οποίες δεν συστάθηκαν ποτέ για πρακτικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, βάλτωσαν τις διαδικασίες και προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι επιτροπές αντιρρήσεων (Ε.ΠΕ.Α) είναι τριμελείς και απαρτίζονται από δασολόγους-γεωπόνους, έχοντας τη δυνατότητα να διενεργούν αυτοψίες, να ζητούν πρόσθετα στοιχεία από την ΕΚΧΑ και τις Διευθύνσεις Δασών καθώς επίσης και να καλούν στις συνεδριάσεις τους ενδιαφερόμενους. Για την επίλυση σύνθετων τεχνικών ζητημάτων μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού να διαβιβάζουν ερωτήματα στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους.

Το ειδικό τέλος αντιρρήσεων κατατίθεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ που τηρείται και εξοφλείται είτε με την χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλου μέσου πληρωμής και διατίθεται αποκλειστικά για την δαπάνη κατάρτισης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.

Από το ειδικό τέλος αντιρρήσεων εξαιρούνται όσες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:

– περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

– περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

– περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

– εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER