Δευτέρα, 25 Μαϊος 2020 18:49

Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Ενωση Μεσσηνίας: “Επιβεβλημένη η επένδυση σε έργα πολιτισμού”

Γράφτηκε από την
Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Ενωση Μεσσηνίας: “Επιβεβλημένη η επένδυση σε έργα πολιτισμού”


Tην ένταξη της αποκατάστασης και της ανάδειξης του καλντεριμιού της Ροβόλας και της Πάνω Βρύσης Βέργας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως επιδιώκουν η κοινότητα και οι «Φίλοι της Βέργας», στηρίζει η Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Ενωση Μεσσηνίας.

Η Ενωση θεωρεί επιβεβλημένη “τη συστηματοποίηση της επένδυσης σε έργα πολιτισμού, τα οποία είναι στενά συνυφασμένα με την προστασία του περιβάλλοντος”. Παρατηρεί ότι στον φάκελο που έχουν καταθέσει η κοινότητα και οι «Φίλοι της Βέργας», περιέχονται σε ώριμη φάση (προς αίτημα χρηματοδότησης) όλες οι αναγκαίες εγκρίσεις από πλευράς υπουργείου Πολιτισμού.
Στηρίζοντας την πρωτοβουλία, η Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Ενωση Μεσσηνίας αναφέρει πως “οι «Φίλοι της Βέργας» έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να προωθηθεί η προτεινόμενη παρέμβαση. Ειδικότερα, έχουν μεριμνήσει για τον χαρακτηρισμό του Μονοπατιού 3 και της Πάνω Βρύσης ως μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, για την πλήρη επιστημονική τεκμηρίωσή τους (ιστορική και φωτογραφική τεκμηρίωση, τοπογραφική, χαρτογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση), και, εσχάτως, για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των δύο μνημείων”.
Η Ενωση, επίσης, διαπιστώνει ότι “κατηγορίες πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων που εντοπίζονται εκατέρωθεν της πεζοπορικής διαδρομής, όπως εκκλησίες, πετράλωνα, κρήνες, το «Τείχος της Βέργας», δεξαμενές παλαιών δικτύων ύδρευσης - άρδευσης, ελαιοτριβεία, μύλοι, διατηρητέα κτήρια, π.χ. οικία Γεν. Τυπάλδου, δεν περιλαμβάνονται”.


NEWSLETTER