Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020 19:56

Οικολογική Κίνηση: Θέσεις και προτάσεις για το δρόμο Καλαμάτα – Ριζόμυλος

Γράφτηκε από την
Οικολογική Κίνηση: Θέσεις και προτάσεις για το δρόμο Καλαμάτα – Ριζόμυλος

Τις θέσεις και προτάσεις της όσον αφορά το δρόμο Καλαμάτα – Ριζόμυλος παρουσιάζει η Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Στην ουσία η διαβούλευση για τη ΜΠΕ του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος υποβιβάστηκε και προτάχθηκε στην πράξη για συζήτηση η οριζοντιογραφία του δρόμου Καλαμάτα – Μεσσήνης, που έγινε το «μήλον της έριδος», λόγω της αντίθεσης του Δήμου Καλαμάτας για την χάραξη και τη χρήση του δρόμου Καλαμάτα – Μεσσήνη.
Οσον αφορά λοιπόν στο θέμα Καλαμάτα – Μεσσήνη οι θέσεις και προτάσεις της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας είναι οι εξής:
Η Καλαμάτα έχει Περιφερειακό δρόμο με 5 εισόδους και εξόδους, προς όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης από ανατολάς προς δυσμάς έως τα πρώτα Διόδια του ΜΟΡΕΑ και από εκεί προς Μεσσήνη και Ριζόμυλο.
Εμεις λοιπόν προτείνουμε ο δρόμος Ριζόμυλος – Μεσσήνη -Καλαμάτα να έχει απόληξη, μέσω της αξιοποίησης του Εθνικού Δρόμου στα διόδια προς τον Περιφερειακό της Καλαμάτας και ανατολικά στη Λακωνικής μέχρι τον κόμβο Φωτεινής.
Θεωρούμε επίσης απαραίτητη την κατάργηση των ανωτέρω διοδίων του ΜΟΡΕΑ, ώστε να διευκολύνεται οικονομικά η προτεινόμενη σύνδεση.
Αυτή είναι η καλύτερη και πληρέστερη πρόταση, αντί της προτεινόμενης στο συνημμένο σχέδιο οριζοντιογραφίας που έχει όδευση από την Νέα Είσοδο Καλαμάτας, που είναι μια είσοδος σε έναν αστικό δρόμο.
Επίσης, σημειώνουμε ότι η ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη καθώς και η Νέα Είσοδος θα εξυπηρετούν τοπικές κινήσεις και τις ανάγκες των λειτουργουσών επιχειρήσεων.
Απαλλάσσεται έτσι το έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος, από το βάρος των απαλλοτριώσεων.
Τέλος, η χάραξη από Καλαμάτα - Ριζόμυλος και αντίστροφα αποφεύγει την εισροή μέσα στην πόλη από τη Νέα Είσοδο, αστικό δρόμο και αποτρέπονται έτσι οι διαμπερείς κυκλοφορίες που δημιουργούν προβλήματα στην πόλη της Καλαμάτας, από τις οδεύσεις που προέρχονται από τη νότια Μεσσηνία. Δηλαδή όλη η κίνηση σε ένα σημείο, ενώ ο Περιφερειακός έχει 5 εισόδους - εξόδους.
Η προτεινόμενη τεχνική μελέτη του κόμβου Ασπροχώματος (Ζαφείρη) δημιουργεί κυκλοφοριακό άχθος και υποβιβάζει τον Περιφερειακό της Καλαμάτας εντελώς.
Για την κατασκευή του Περιφερειακού της Καλαμάτας που είναι απόληξη του Εθνικού Δρόμου Αθήνα – Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα έχουν διατεθεί περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και η σημερινή κυκλοφορία του είναι μηδενική, σε σχέση με τις δυνατότητες του. Είναι μεγάλη η απορία μας γιατί ο τεχνικός κόσμος απαξιοί τον περιμετρικό της Καλαμάτας.
Προτείνουμε τα ποσά που δεν θα διατεθούν στον κόμβο Ασπροχώματος και άλλων τεχνικών έργων, να διατεθούν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των 5 εισόδων και εξόδων του Περιφερειακού της Καλαμάτας”.


NEWSLETTER