Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 17:13

Καλαμάτα: Στο Πράσινο Ταμείο ο υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτηρίων

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Στο Πράσινο Ταμείο ο υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτηρίων

 

Στο Πράσινο Ταμείο εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο “Ενεργειακή παρακολούθηση και υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτηρίων και εγκαταστάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμο, η πρόταση υποβλήθηκε μέσω της Βιώσιμης Πόλης και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019” του Πράσινου Ταμείου.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εγκατάσταση στον Δήμο Καλαμάτας ψηφιακής πλατφόρμας GIS, η οποία θα παρακολουθεί το ανθρακικό αποτύπωμα και τις ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων.

Η εφαρμογή της πλατφόρμας θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, βοηθώντας τον δήμο να σχεδιάσει στοχευμένες παρεμβάσεις είτε ενεργειακής αναβάθμισης είτε ενεργειακής διαχείρισης και να μειώσει τις καταναλώσεις, το κόστος και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και στη μακροχρόνια στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης για τη μείωση των αέριων εκπομπών μέχρι το 2050. Επιπλέον, θα ενισχύσει και θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος που εξελίσσονται στους δήμους, καθώς και όσα βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού τους.


NEWSLETTER