Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023 11:24

Σταθμός ανακύκλωσης στο Βασιλικό

Γράφτηκε από την

 

Σταθμός Ανακύκλωσης δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των κατοίκων στο Βασιλικό του Δήμου Οιχαλίας.

Από το Μάρτιο που τέθηκε σε λειτουργία, ανακυκλώθηκαν 7.000 λίτρα πλαστικού, χαρτιού και αλουμινίου. Επίσης, ανακυκλώθηκαν ήδη περισσότερες από 50 μπαταρίες και μισό κυβικό μέτρο γυάλινων συσκευασιών. Τέλος, συγκεντρώθηκε ήδη η πρώτη σακούλα με πλαστικά καπάκια, από τις 90 περίπου που χρειάζονται για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου.

Με την ανακύκλωση όλων των υλικών αυτών το Βασιλικό μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, συμμετέχει στην κυκλική οικονομία, ενώ μειώνει και τον συνολικό όγκο των απορριμμάτων του που παραδίδεται, και σύντομα θα κοστολογείται αναλόγως, στη μονάδα της Καλλιρρόης.

Ο Σταθμός Ανακύκλωσης χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε απευθείας από εθελοντές - κατοίκους, άτομα με καταγωγή από το χωριό και επισκέπτες, χωρίς τη μεσολάβηση ή την υποστήριξη οποιουδήποτε φορέα και περιλαμβάνει κάδους για ανακύκλωση γυαλιού, συσκευασιών, μπαταριών και τη συγκέντρωση πλαστικών καπακιών.

Οπως επισημαίνεται, τα πολύ θετικά, πρώτα, αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ακόμα και ένα μικρό χωριό 200 κατοίκων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του χωριού: https://www.vasiliko.online/projects-1