Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023 21:39

Παράταση στο έργο προσθήκης ορόφου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Παράταση στο έργο προσθήκης ορόφου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του σημαντικού έργου προσθηκών και αναδιαρρυθμίσεων στο υφιστάμενο κτήριο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, προϋπολογισμού: 3.065.225,14 ευρώ, ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Με την απόφαση αυτή    εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου    κατά 149 ημέρες, μέχρι τις 25 Αυγούστου (118 ημέρες λόγω της μη έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 31 λόγω της ανάγκης εκτέλεσης νέων μη συμβατικών εργασιών).
Στην απόφαση σημειώνεται ότι “το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου και η μη τήρηση των προθεσμιών του με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την
επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης
του αναδόχου”.
Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο που προβλέπει προσθήκη ορόφου πάνω από την Ψυχιατρική Κλινική κι επέκταση - αναδιαρρύθμιση των χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 


NEWSLETTER