Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016 19:41

Καταστάσεις δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την
Καταστάσεις δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας στη Μεσσηνία

Αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων της συμπληρωματικής πληρωμής έτους 2012, για τη βιολογική κτηνοτροφία, ανακοινώθηκαν και πρόκειται να αναρτηθούν από σήμερα.

Η ανάρτηση των καταστάσεων θα γίνει στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και των Δήμων της Μεσσηνίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 εργάσιμων ημερών, έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της διεύθυνσης, στο Διοικητήριο.

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι 10 δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις είναι:

Νέδουσα: Βασίλειος Ιωάν. Βεργινάδης 297,50 ευρώ, Ιωάννης Β. Βεργινάδης 158,56 ευρώ.

Κάμπος: Γιούλα Β. Μητσέα 303,44 ευρώ, Γεώργιος Γρ. Κομπότης 227,28 ευρώ.

Κέντρο: Ηλίας Ν. Νίκας 296,18 ευρώ.

Μηλέα: Μερόπη Ιωάν. Ξερέα 20,14 ευρώ, Ελευθέριος Ευάγγ. Τσιλιμπέρδης 4.650,20 ευρώ, Ηλίας Δ. Μακρυγιώργος 11,78 ευρώ, Κωνσταντίνος Ευάγγ. Τσιλιμπέρδης 425,68 ευρώ.

Τσέρια: Βασίλειος Γ. Τζανετέας 1.446,78 ευρώ.

Το συνολικό τελικό πληρωτέο ποσό είναι 7.837,54 ευρώ.

Οι απορριπτόμενοι, σύμφωνα με τις καταστάσεις είναι:

Κωνσταντίνος Ταμπουρέας, Νικόλαος Μανιατέας, Γεώργιος Μητσέας, Θεόδωρος Δελλής, Πολυξένη Αργυροπούλου, Ευγενία Μανιατέα, Χρήστος Κρικέας. Η κυριότερη αιτία απόρριψης είναι ο κωδικός λάθους, κυρίως για μη ύπαρξη εγγράφων γνωστοποίησης ανωτέρας βίας.


NEWSLETTER