Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 20:45

Ξυλέλα σε ελαιόδεντρα στην Κύπρο

Γράφτηκε από την
Ξυλέλα σε ελαιόδεντρα στην Κύπρο

 

Η καταστροφική επιδημία της ξυλέλας (xylella fastidiosa) σε ελαιόδεντρα έφτασε στην Κύπρο, ενημερώνει ο γεωπόνος Παναγιώτης Αλευράς, προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης κι Ελέγχων Ν. Μεσσηνίας (ΚΕΠΠΥΕΛ).

Και τονίζει ότι “όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, φυτωριούχοι, διακινητές φυτωριακού υλικού, καταστηματάρχες πολλαπλασιαστικού υλικού, εργολάβοι δημοσίων κηπευτικών έργων, δήμοι, διακινητές καλλωπιστικών φυτών και σπόρων πρέπει να τηρούν αυστηρά την φυτοϋγειονομική νομοθεσία με την κατάλληλη σήμανση (εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, ιχνηλασιμότητα κ.λπ.)”.

Σημειώνει ιδιαίτερα ότι το τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης κι Ελέγχων “για την αποτροπή εισαγωγής του βακτηρίου δίνει βαρύτητα με συστηματικούς και μεθοδικούς ελέγχους στα φυτώρια της περιοχής”.

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας επισημαίνει ότι “όλα τα φυτά προς φύτευση απαιτείται να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, όπως ορίζεται στη φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Τα φυτά-ξενιστές του Xylella fastidiosa που εισάγονται από τρίτες χώρες απαιτείται να συνοδεύονται κατά την εισαγωγή τους από πιστοποιητικά φυτοϋγείας που να καλύπτουν τις απαιτήσεις περί το Xylella fastidiosa. Στη συνέχεια η διακίνηση των ανωτέρω φυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης γίνεται μόνο με τη συνοδεία φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, το οποίο εκδίδεται στο σημείο εισόδου, ή με τη συνοδεία επικυρωμένου αντιγράφου που θα εκδοθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ έκδοσης του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου και μόνο εντός της επικράτειας του αντίστοιχου κράτους-μέλους [άρθ. 94 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031]”. Εκφράζοντας την ανησυχία του αναφέρει πως “στην Ελλάδα δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα η παρουσία του παθογόνου Xylella fastidiosa, όμως η διαπίστωση της παρουσίας του σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χωρών της Ε.Ε. οδηγεί σε αυξημένη ετοιμότητα για να αποτραπεί ο κίνδυνος της εισαγωγής και εξάπλωσής του” κι ενημερώνει: “Φυτά που απαντώνται ευρέως στη χώρα μας, όπως η ελιά, το αμπέλι, τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα, το δεντρολίβανο, η λεβάντα, η μυρτιά, το πολύγαλα, η πικροδάφνη και πολλά άλλα, αποτελούν φυτά-ξενιστές του επικίνδυνου εχθρού καραντίνας. Με δεδομένο ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος εξάπλωσης του βακτηρίου είναι η διακίνηση μολυσμένων φυτών, κυριότερο μέτρο ελέγχου έναντι του συγκεκριμένου παθογόνου είναι η πρόληψη και η χρησιμοποίηση υγιούς πολ/κού υλικού. Συνεπώς η διατήρηση της χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα εθνικής σημασίας και ύψιστου δημόσιου συμφέροντος”.

 


NEWSLETTER