Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 22:07

Μέχρι 14 Δεκεμβρίου αιτήσεις για νέους αγρότες

Γράφτηκε από τον
Μέχρι 14 Δεκεμβρίου αιτήσεις για νέους αγρότες

Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις νέοι αγρότες για ένταξή τους στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση νέων γεωργών», όπως τονίζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Αναλυτικά τονίζεται: «Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνει τα ακόλουθα: Με την υπ’ αρ. 4704/11-11-2021 απόφαση - πρόκληση (ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «ΠΑΛ» κατά την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022. Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών αποτελεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Γι’ αυτό το σκοπό προβλέπεται η ενίσχυση νέων γεωργών, που δεν υπερβαίνουν το 41ο έτος της ηλικίας τους, για την είσοδο και παραμονή τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και θα είναι βιώσιμες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερομένων είναι να έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2021. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Περιλαμβάνεται επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται σε συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, τηλ. 27613 61503».

 


NEWSLETTER