Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 20:52

Τυπική απάντηση Μηταράκη σε Λαμπρόπουλο για τους εργάτες γης

Γράφτηκε από τον
Τυπική απάντηση Μηταράκη σε Λαμπρόπουλο για τους εργάτες γης

Τα ισχύοντα με βάση τη νομοθεσία παραθέτει ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου αναφορικά με τη “μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες".

Η ξύλινη γραφειοκρατική γλώσσα στην απάντηση του υπουργού προφανώς και δεν δίνει λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας – αφού όσα αναφέρει ο κ. Μηταράκης ήταν ήδη γνωστά σε όλους πριν κατατεθεί η ερώτηση του Μεσσήνιου βουλευτή.  

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Μηταράκη, για να εξαγάγετε τα δικά σας συμπεράσματα:

“Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4783/2021 (Α΄38), το οποίο αφορά στη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, οι εργοδότες που επιθυμούσαν να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίας είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετικό αίτημα μετάκλησής τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εν λόγω άρθρου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Δεδομένου του γεγονότος ότι η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, πλέον οι εργοδότες δεν έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης, μέσω αίτησής τους, της κατά παρέκκλιση διαδικασίας για πολίτες τρίτων χωρών που απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου, η οποία είχε θεσπιστεί λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Covid-19.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής της ανωτέρω κατά παρέκκλιση διαδικασίας, ενεργοποιήθηκαν εκ νέου οι πάγιες διαδικασίες μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του ν.4251/2014 (Α΄80). Σύμφωνα με αυτές, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας, ως εποχιακά εργαζομένου, στην οικεία υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, εκδίδει σχετική εγκριτική πράξη που αποστέλλεται στην ελληνική προξενική Αρχή για τη χορήγηση εθνικής ή ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου σε εποχικό εργαζόμενο, ανάλογα με την περίοδο απασχόλησης της οικείας σύμβασης εργασίας. Προς τούτο, οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ευρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων εργοδοτών, ώστε να λάβουν τις σχετικές αιτήσεις και εφόσον αυτές πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα τις σχετικές εγκριτικές πράξεις στην οικεία κατά περίπτωση προξενική Αρχή για τα περαιτέρω. Σχετικά με την αναφορά περί άρνησης από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών να λάβουν τις σχετικές αιτήσεις, σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς τους εργοδότες για την παροχή σχετικής ενημέρωσης και την εξέταση των ενδεχομένων αιτημάτων εργοδοτών.

Παράλληλα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4825/2021 (Α΄157), η πάγια διαδικασία μετάκλησης εποχικών εργαζομένων, με γνώμονα τη διευκόλυνση των εργοδοτών, αλλά και την ταχύτερη διαδικασία εισδοχής εργατών γης προς κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αναμορφώθηκε στα ακόλουθα σημεία: (α) η περίοδος της εποχικής απασχόλησης αυξήθηκε από τους έξι (6) μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών, σε εννέα (9) μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών και (β) ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για την μετάκληση ενός εποχικού εργαζομένου για περίοδο έως εννέα μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, για συνολική περίοδο έως πέντε (5) έτη. Ως εκ τούτου, ένας εργοδότης έχει πλέον τη δυνατότητα να μετακαλέσει έναν εποχιακό εργαζόμενο με μια εγκριτική πράξη για περίοδο έως πέντε έτη, ενώ ο πολίτης τρίτης χώρας, εργαζόμενος, δυνάμει αυτής της εγκριτικής πράξης, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για να λαμβάνει ετησίως από την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή μια θεώρηση για τη συνολική ετήσια περίοδο απασχόλησης.

Πέραν αυτών, σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες μας ευρίσκονται σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε η υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε από το Υπουργείο μας για την κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 16ου του ν.4783/2021, να ενσωματώσει σταδιακά την πάγια διαδικασία μετάκλησης για εποχική εργασία (και εξαρτημένη εργασία σε δεύτερο χρόνο), διευκολύνοντας, έτι περαιτέρω, τους εργοδότες, αλλά και τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων μετάκλησης".

Θ.Λ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 619212ed5243b938f71666c7 στις 15/11/21 13:44

 


NEWSLETTER