Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 20:30

1.873 αιτήσεις στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
1.873 αιτήσεις στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υποβλήθηκαν 1.873 αιτήσεις για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών, με αιτούμενο ποσό στήριξης τα 67.016.500 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός της σχετικής πρόσκλησης ανέρχεται σε 39.500.000 ευρώ (ποσοστό κάλυψης 169,66 %). Αυτό αναφέρει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου.

Σύμφωνα με την ίδια απάντηση:

"Προβλέφθηκε παράταση της δυνατότητας οριστικοποίησης των αιτήσεων μέχρι την 28η-12-2021, παράταση η οποία αφορούσε μόνο υποψηφίους για τους οποίους έχει γίνει η εγγραφή τους ως χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι την 14η -12-2021.

Η απόφαση για μη γενικευμένη και μακροπρόθεσμη παράταση ελήφθη σε συνδυασμό με το γεγονός ότι:

- Καταργήσαμε το φυσικό φάκελο και η υποβολή των δικαιολογητικών έγινε ηλεκτρονικά.

- Εκ των δέκα απαιτούμενων δικαιολογητικών, αντλήσαμε τα 9 μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων.

- Προβλέψαμε την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων.

- Διευρύναμε το μητρώο των αξιολογητών, για ταχύτερη αξιολόγηση γεγονός που καθιστά δυνατή την επίσπευση των διαδικασιών και τη συρρίκνωση του απαιτούμενου χρόνου.

Εκτιμάται ότι τα χρήματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους σε διάστημα 6-7 μηνών, σε αντιδιαστολή με το διάστημα των 9-14 μηνών που απαιτούνταν σε παλαιότερα προγράμματα".


NEWSLETTER