Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 09:23

Ρύθμιση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: Παραμονή 3+3 μηνών για τους εργάτες γης

Ρύθμιση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: Παραμονή 3+3 μηνών για τους εργάτες γης

 

Έως τις 31 Μαρτίου του 2023 παρατείνεται η κατά παρέκκλιση διαδικασία για τους εργάτες γης, η οποία έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (e-Υπηρεσίες), παραμένει  διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους εργοδότες και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρούν στην ηλεκτρονική παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων.

Η διαδικασία αφορά τη μετάκληση για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και για διάστημα από 30 έως 90 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες, δηλαδή συνολικά για 6 μήνες.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρα 16 και 16α του ν. 4783/2021 οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργάτες τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες έχουν δύο δυνατότητες.

Α. Απασχόληση παρατύπως διαμενόντων στη χώρα μας εργατών γης τρίτων χωρών

Οι εργοδότες κατά κύριο λόγο ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απασχολήσουν τους ήδη διαμένοντες παρατύπως στη χώρα μας, εργάτες γης τρίτων χωρών. Αυτό μπορεί να γίνει για χρονικό διάστημα αρχικά 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες και με έκδοση νέας άδειας παραμονής.

Β. Πρόσκληση εργατών τρίτων χωρών

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν με τη διαδικασία μετάκλησης να προσκαλέσουν πολίτες τρίτων χωρών για αγροτικές εργασίες και για χρονικό διάστημα αρχικά 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες.

Ο αριθμός των εργατών που μπορεί να προσκαλέσει ο κάθε εργοδότης ρυθμίζεται από εγκύκλιο και αντιστοιχεί στα στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης. Ειδικά για την ελαιοκαλλιέργεια, τα στρέμματα που απαιτούνται είναι τουλάχιστον 40 και αντιστοιχούν σε έναν εργάτη γης.

Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα των εργοδοτών διασταυρώνονται, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον καθορισμό των εργατών που δικαιούται ο κάθε εργοδότης.