Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 17:36

Σεμινάριο για το ελαιόλαδο στην Πύλο

Σεμινάριο για το ελαιόλαδο στην Πύλο


Τρίωρο σεμινάριο – ημερίδα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και το marketing στο τυποποιημένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Πέμπτη στις 5 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Πύλο.

Αυτό διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Artolio” (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean). Το “Artolio”, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη μικρών ελαιοπαραγωγών σε όλη τη Μεσόγειο, μέρος του προγράμματος ENICBCMED για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο, αποτελεί μια «πλατφόρμα» που αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου με συμμετοχές φορέων από τις Μεσογειακές χώρες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης και της Ισπανίας. Βασικούς σκοπούς έχει την αύξηση της παραγωγικότητας των ελαιώνων, τη βελτίωση της ποιότητας του παραγομένου ελαιολάδου και την αξιοποίηση και προώθηση της αγοράς εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, επενδύοντας σε εξοπλισμό και γνώσεις σε παραδοσιακούς παραγωγούς και ιδιοκτήτες μικρών ελαιοτριβείων. Το σεμινάριο θα εστιάσει στην αξία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ως προϊόντος με μοναδικά χαρακτηριστικά (χημικά – οργανοληπτικά), αλλά και στις μεθόδους που μπορούν να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά τα χαρακτηριστικά αυτά. Θα παρουσιαστούν επίσης αρχές και μέθοδοι μάρκετινγκ και τεχνικές επικοινωνίας ειδικά για επιχειρήσεις εμπορίας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ουσιαστική βάση για τον τρόπο που μπορούν να προωθήσουν το προϊόν τους. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες του κλάδου και αγρότες, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και στην φόρμα: https://forms.gle/oQv2RUkCrvy2SJRh7 ή να επικοινωνήσουν με το ΕΛΓΟ “Δήμητρα” στο emailkatsaris@elgo.gr και στα τηλέφωνα 27210 91984 και 27210 29812 (υπεύθυνος προγράμματος: Παναγιώτης Κάτσαρης).