Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 11:52

Σπουδαίο συνέδριο για τα οπωροκηπευτικά στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την
Σπουδαίο συνέδριο για τα οπωροκηπευτικά στην Καλαμάτα

 

Το 26ο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών θα γίνει στην Καλαμάτα στο "Elite City Resort" από την Τρίτη 15 ως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. 

 

Το συνέδριο της ΕΕΕΟ με θέμα "Η παραγωγή των οπωροκηπευτικών ως μοχλός εξόδου από την οικονομική κρίση" γίνεται σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πελοποννήσου και συγκεκριμένα τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τροφίμων και Διατροφής.

 

ΤΡΙΤΗ

Οι εργασίες, οι οποίες θα είναι ανοικτές στο κοινό, θα ξεκινήσουν στις 9.30 το πρωί της Τρίτης και κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης έχει προγραμματιστεί να γίνει ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Τσαυτάρη. Θα ακολουθήσει η εισηγητική ομιλία του συνεδρίου με θέμα "Μεταρρύθμιση Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014 - 2020: προοπτικές και προκλήσεις για την ελληνική γεωργία" από τον Γ. Φερμαντζή.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα συνεχιστεί με τις εξής εισηγήσεις: 

"Ανάλυση του δείκτη "αποκαλυφθέντος συγκριτικού πλεονεκτήματος" των 

οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα (1981-2010)" Δ. Πετρόπουλος, Α. Παπαγεωργίου και Δ. Πασχαλίδης. "Πλουραλισμός στην παραγωγή: βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις στα φυτά" Π. Χατζόπουλος. "Ορθολογική χρήση εισροών στα οπωροκηπευτικά με μεθόδους γεωργίας ακριβείας" Σ. Φουντάς. "Flavor, aroma and volatile biochemistry of apples (αγγλικά)"  J.K. Fellman. 

Στις 4.30 το απόγευμα θα ακολουθήσουν συνεδρίες γραπτών ανακοινώσεων δενδροκομίας, λαχανοκομίας, αμπελουργίας και ανθοκομίας - αρχιτεκτονικής τοπίου.

1η συνεδρία Δενδροκομίας: C. Xiloyannis: "Κλιματικές αλλαγές: η εξέλιξη και ο ρόλος της δενδροκομίας". Η. Βαενάς και Γ.Δ. Νάνος: "Αποτελεσματικότητα της κυτοκινίνης 6-BA για χημικό αραίωμα μήλων Red Chief". Π. Δρογούδη, Γ. Παντελίδης, Σ. Βεκιάρη, Θ. Καρά και Σ. Βέμμος: Επιδράσεις της εφαρμογής σαλικυλικού οξέος, GA3, Si, καολίνη και γλυκίνης-βεταΐνης στην απόδοση, την ποιότητα των καρπών και φυσιολογικές παραμέτρους της ροδιάς". Π.Α. Ρούσσος, Ε. Μπαλτάς και Β. Νικολακάκος: "Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής φυτορυθμιστικών ουσιών στην ποιότητα βερίκοκων". Ν-Κ.Π. Δεναξά, Π.Α. Ρούσσος και Σ.Ν. Βέμμος: "Ο ρόλος των πολυαμινών στη ριζοβολία των φυλλοφόρων μοσχευμάτων ελιάς". Π.Α. Ρούσσος και Χ. Μπαμπάτσικος: "Επίδραση διαφόρων σκευασμάτων στη διακοπή του λήθαργου οφθαλμών βερικοκιάς και στην ποιότητα των καρπών". Κ. Γιαννούσης, Γ. Παντελίδης και Μ. Βασιλακάκης: "Επίδραση της θερμοκρασίας, του όζοντος και του 1-MCP στη συντήρηση του ροδίου".

1η συνεδρία Λαχανοκομίας:  Κ. Ακουμιανάκης: "Η συμβολή των λαχανευόμενων ειδών στην αειφορική καλλιέργεια". Δ. Σάββας, G. B. Oztekin, M. Tepecik, Α. Παπανικολάου, Β. Κατσίκη, Α. Ροπόκης και Γ. Ντάτση: "Επίδραση του εμβολιασμού στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων σε καλλιέργεια τομάτας σε κλειστό υδροπονικό σύστημα". Χ. Καριπίδης, Δ. Δούμα και Β. Πανταζή: "Επίδραση της αζωτούχου και θειικής λίπανσης στη συσσώρευση νιτρικών σε φυτά ρόκας (Eruca sativa Mill.) που καλλιεργήθηκαν σε μείγμα τύρφης - περλίτη". Α. Ασημακοπούλου, Ι. Σάλμας, Κ. Νηφάκος, Π. Καλογερόπουλος και A. 

Νικολούδη: "Επίδραση της αλατότητας του υποστρώματος στην αύξηση και παραγωγή τριών εγχώριων ποικιλιών μικρόκαρπης τομάτας (δύο οικοτύπων «Τοματάκι Σαντορίνης» και το «Τοματάκι Χίου») και τεσσάρων υβριδίων τομάτας τύπου «Cherry»". Δ. Σάββας, Π. Πατεράκης, Π. Βουρναδάκη, Α. Ροπόκης και Γ. Ντάτση: "Συγκριτική αξιολόγηση δύο τύπων ελαφρόπετρας, πετροβάμβακα, περλίτη και κόκου σε καλλιέργεια τομάτας". Χ.K. Κοντοπούλου, Δ. Σάββας, Δ. Μπιλάλης, Β.A. Παππά και R. M. Rees: "Επίδραση οργανικής λίπανσης και αλατότητας στην θρέψη των φυτών, τις αποδόσεις και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε καλλιέργεια νωπού φασολιού".

1η συνεδρία Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Γ. Τσανάκας, Μ. Μανιουδάκη, Π. Καλαϊτζής και Α. Οικονόμου: "Μελέτη της γήρανσης των ανθέων της γαρδένιας με τεχνολογία αλληλούχησης μεγάλης κλίμακας – RNA seq". Ο. Νάστα, Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου, Γ. Λιακόπουλος και Α.Ε. Νικολοπούλου: "Ο 

φθορισμός της χλωροφύλλης ως μέσον εκτίμησης της καταπόνησης φυτών Salvia officinalis μετά από ψεκασμό με αλατούχο διάλυμα προσομοιωμένο με θαλασσινό νερό". Ο. Κασμερίδου, Γ. Τσανάκας, Θ. Σύρος, Α. Οικονόμου και Δ. Βογιατζής: Επίδραση του σαλικυλικού οξέος στην τριανταφυλλιά σε συνθήκες αλατότητας". Α. Οικονόμου, Σ. Κώστας, Σ. Θεοδωράκογλου και Μ. Αγγελάκη: "Φωτοπεριοδικός φωτισμός ανθοκομικών φυτών με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας"

1η συνεδρία γραπτών ανακοινώσεων Λαχανοκομίας

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

Οι εργασίες της Τετάρτης θα ξεκινήσουν στις 9 πρωί.

2η συνεδρία Δενδροκομίας: Ι.Σ. Μηνάς, Γ. Τάνου, F. Scossa, M.Belghazi, S. Cagnin, C. Bonghi, L. Trainotti, Δ. Τσίκου, Μ. Βασιλακάκης, A.R. Fernie, Κ. Παπαδοπούλου και Α. Μολασιώτης: "Η επίδραση του υψομέτρου στην ποιότητα και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών ροδακινιάς με τη χρήση της τεχνολογίας ολιστικής ανάλυσης". Π. Κουρδούλας, Φ. Μακρής, Μ. Θεοδώρου, B. Γούλας και Γ.Α. Μαγγανάρης: "Ποιοτικά χαρακτηριστικά, φυτοχημικές ιδιότητες και μετασυλλεκτική συμπεριφορά γηγενών Κυπριακών ποικιλιών μηλιάς (Malus domestica)". Γ.Ε. Παντελίδης, Β. Γούλας, Β. Ζιώγας, Γ.Α. Μαγγανάρης, Π. Δρογούδη, Μ. Βασιλακάκης και Α. Μαγγανάρης: "Μετασυλλεκτική συμπεριφορά και αντιοξειδωτική ικανότητα 26 ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς". Μ. Χριστόπουλος, Μ. Καυκαλέτου και Ε. Τσαντίλη: "Επίδραση συνθηκών 

συντήρησης σε αλλαγές λιπαρών συστατικών σπερμάτων καρυδιών ποικιλίας 

“Franquette”". Ι.Σ. Μηνάς, Γ. Τάνου, Μ. Βασιλακάκης και Α. Μολασιώτης: "Μελέτη των μηχανισμών που ελέγχουν τον κλιμακτηρικό χαρακτήρα του καρπού ακτινιδιάς". Π. Δρογούδη, Γ. Παντελίδης, Β. Ζιώγας, Γ. Μαγγανάρης και Α. Μαγγανάρης: "Χρησιμοποίηση του δείκτη IAD για τον προσδιορισμό του σταδίου ωρίμανσης καρπώνροδακινιάς και νεκταρινιάς". Κ. Πουλημένος και Σ.Ν. Βέμμος: "Αξιολόγηση Ελληνικών και ξένων γονοτύπων ροδιάς με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους".

2η συνεδρία Λαχανοκομίας: Φ.Α. Μπλέτσος: "Παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών-σποροπαραγωγή και προοπτικές". Κ.Σ. Κρομμύδας, Φ.Α. Μπλέτσος και Δ.Γ. Ρουπακιάς: "Αξιοποίηση αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας (Solanum melongena) στη δημιουργία διειδικών υβριδίων με το S. integrifolium. Γ. Καπότης, Β. Παπασωτηρόπουλος, Ε. Ψαθά και Γ. Σαλάχας: "Βελτίωση κολοκυθιού 

(Cucurbita pepo L.). Δημιουργία γενοτύπων με ανεκτικότητα στις ιώσεις". Ε. Μανωλοπούλου, Κ. Ρεκούμη και Α. Αλεξόπουλος: "Μεταβολή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών πιπεριών τύπου «Φλάσκας» και «Κεράτου» συναρτήσει του σταδίου ανάπτυξης". Ι. Καραπάνος, Χ.Κ. Πάσσαμ, Μ. Χάνδρα, Α. Αλεξόπουλος και Κ. Ακουμιανάκης: "Συγκριτική μελέτη χαρακτηριστικών ωρίμανσης καρπών Cherry τομάτας φυσιολογικής και τεχνητής ωρίμανσης". Π. Τσουβαλτζής, Α. Κουκουνάρας, Θ. Κουφάκης, Σ. Γκούντινα, Δ. Κασαμπαλής, 

Μ. Παπαχριστοδούλου, Κ. Παπουτσής, Χ. Χατζηδήμος και Α.Σ. Σιώμος: "Η συμβολή διαφόρων προσυλλεκτικών παραγόντων στη διατροφική αξία των καρπών τομάτας".

1η συνεδρία Αμπελουργίας: Ι. Φυσαράκης: "Επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου: προβλήματα, δυνατότητες, προοπτικές". Ε. Παναγή, Χ. Αντωνίου, Ν. Θεοδώρου, Σ. Κουνδουράς και Β. Φωτόπουλος: "Μοριακή χαρτογράφηση της βιοσύνθεσης φλαβονοειδών στις ράγες της ποικιλίας Syrah (Vitis vinifera L.) υπό διαφορετικές υδατικές συνθήκες". Ν. Θεοδώρου, Σ. Κουνδουράς, Ε. Ζιώζιου και N. Νικολάου: "Προσδιορισμός κρίσιμων τιμών ορισμένων φυσιολογικών παραμέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης σε αμπελώνες". Σ. Κουνδουράς, Δ. Πετούμενου, Ι. Αδαμάκης, Ν. Θεοδώρου, Γ. Τσινίδης και Ε. Ζιώζιου: "Επίδραση της υδατικής καταπόνησης σε μερικές φυσιολογικές παραμέτρους και ανατομικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας Syrah (Vitis vinifera L.)". Σ. Θεοχάρης, Κ. Μπινιάρη και Μ.Ν. Σταυρακάκης: "Μελέτη των φαινολογικών σταδίων, του ποσοστού καρπόδεσης και ορισμένων χαρακτηριστικών σταφυλής και ράγας ποικιλιών αμπέλου (Vitis vinifera L.)".

2η συνεδρία γραπτών ανακοινώσεων Δενδροκομίας 

3η συνεδρία Λαχανοκομίας: Γ. Ουζουνίδου, Α. Γιαννακούλα, Η. Ηλίας και Π. Ζαμανίδης: "Απάλυνση των συμπτωμάτων ξηρασίας και αλατότητας από την παρουσία σιλικόνης (Si) στην καλλιέργεια αγγουριάς". Δ. Τσαμαϊδή, Α. Δάλλας, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ: "Επίδραση της σκίασης στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα του άνηθου (Anethum graveolens L.)", Α. Παπασάββας, Δ. Χελά, Ι. Δελληγιαννάκης και Γ. Σαλάχας: "Βελτιστοποίηση των φυσικών αντιοξειδωτικών παραγόντων των φυτών μέσω του ελέγχου της συγκέντρωσης του αζώτου του θρεπτικού διαλύματος". Ε. Μανωλοπούλου, Α. Ασημακοπούλου, Κ. Νηφάκος, Ι. Σάλμας και Π. Καλογερόπουλος: "Επίδραση της αλατότητας στα φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τριών εγχώριων ποικιλιών μικρόκαρπης τομάτας και τεσσάρων υβριδίων τομάτας τύπου “Cherry”". Α. Αλεξόπουλος, Θ. Καρανίσα, Κ. Ακουμιανάκης, Σ. Καρράς, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ: "Επίδραση φυτορρυθμιστικών ουσιών στην in vitro βλάστηση των οφθαλμών των κονδύλων της πατάτας (Solanum tuberosum L.)". Θ. Καρανίσα, Κ. Ακουμιανάκης, Α. Αλεξόπουλος και Ι. Καραπάνος: "Επίδραση της 

μετασυλλεκτικής εφαρμογής της παραφίνης και της θερμοκρασίας στην αποθήκευση κονδύλων πατάτας που παρήχθησαν από βοτανικό σπόρο (TPS)". Κ. Ακουμιανάκης, Ι. Καραπάνος, Α. Αλεξόπουλος, Ν. Παπανδρέου και Σ. Νικολάου: 

"Επίδραση της αλατότητας στο σταμναγκάθι (Cichorium spinosum) και του ασβεστίου στη γαλατσίδα (Reichardia picroides) στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά τους". 

2η συνεδρία Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής τοπίου: Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου, Μ. Χατζάκη και Α. Κουτσούρης: "Ανάδειξη του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των φυτών μέσω δημιουργίας εναλλακτικού εκπαιδευτικού εργαλείου διδασκαλίας των μαθηματικών". Σ. Αθανασίου και Α. Παρασκευοπούλου: "Η διερεύνηση των απόψεων παιδιών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις παιδικές χαρές". Α.-Μ. Βισίλια: "Υπαίθριοι αστικοί χώροι και σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού". E. Αποστολίδης, Μ. Παπαφωτίου, Α. Παρασκευοπούλου και Α.Μ. Βισίλια: "Τα 

“περιβόλια” των αρχοντικών στον κάμπο της Χίου". Ν. Χαραλάμπους και Π.Α. Νεκτάριος: "Δημιουργία γραμμικού πάρκου στο Αργάκι της Πάφου, Κύπρου". Χ. Λύκας, Α. Σπανομήτρος και Χ. Ιωάννου: "Αξιολόγηση πέντε φυτικών ειδών για τη χρήση τους σε φυτικά ηχοπετάσματα".

2η συνεδρία Αμπελουργίας: Φ. Σακαβέλη, Σ. Κουνδουράς, Ε. Ζιώζιου και Ν. Νικολάου: "Αξιολόγηση 56 Ελληνικών ερυθρών ποικιλιών της αμπέλου". Μ. Σταυρακάκη και Κ. Μπινιάρη: "Διάκριση με την αμπελογραφική περιγραφή 

πιθανών κλώνων, τύπων και παραλλαγών της ποικιλίας Κορινθιακή σταφίδα (Vitis vinifera L.)". Α. Ασημακοπούλου, Ι. Σάλμας, Κ. Νηφάκος, Ν. Παπαδάκης και Κ. Μπακασιέτας: "Ριζοβόληση άρριζων μοσχευμάτων αμπέλου με υδροπονικό σύστημα επίπλευσης (Deep Flow Hydroponics). Σ. Αγριοπούλου, Α. Τάκα, Β. Ευγενιώτη και Ι. Καπόλος: "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για προσδιορισμό φουμονισινών σε εμπορικούς οίνους".

1η συνεδρία γραπτών ανακοινώσεων Αμπελουργίας 

2η συνεδρία γραπτών ανακοινώσεων Ανθοκομίας - αρχιτεκτονικής τοπίου 

1η συνεδρία γραπτών ανακοινώσεων Φαρμακευτικών - αρωματικών φυτών και 

γενικών θεμάτων  

3η συνεδρία Δενδροκομίας: Σ. Πετροπούλου: "Σύγχρονοι οπωρώνες μηλοειδών και πυρηνόκαρπων πυκνής φύτευσης". Α. Παπαβασιλείου, Y. Luo, Σ. Τεστέμπασης, T.J. Michailides και Γ.Σ. Καραογλανίδης: "Αιτιολογία φαιάς σήψης και ανάλυση γενετικής παραλλακτικότητας στελεχών του Monilinia spp. από οπωρώνες πυρηνοκάρπων". Γ. Ζακυνθινός: "Συγκριτική αξιολόγηση του προφίλ των λιπαρών οξέων των σπόρων της ροδιάς των ποικιλιών Wonderfull και Ερμιόνη". Α. Ασημακοπούλου, Ι. Σάλμας, Κ. Νηφάκος, Π. Καλογερόπουλος, Π. Ρούσσος και Γ. Κωστελένος: "Αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών ελιάς ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα του εδάφους". Π. Ντάσιου, Χ. Μυρεσιώτης, Σ. Κωνσταντίνου, Ε. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου και Γ. Καραογλανίδης: "Ταυτοποίηση, μοριακός χαρακτηρισμός και μυκοτοξικογόνος ικανότητα στελεχών του Alternaria spp. που σχετίζονται με μετασυλλεκτικές σήψεις των 

μήλων". Γ.Ι. Σταθάς, Π. Καλογερόπουλος, Ε.Δ. Κάρτσωνας και Α. Κοστρίβα: "Βιολογική καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών της Πελοποννήσου". Ι. Κυριακόπουλος: "Μεσσηνιακό ελαιόλαδο: υφιστάμενη κατάσταση-δυνατότητες- προοπτικές". 

3η συνεδρία Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Η. Κανέλλου, Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου, Δ. Λύρα, S. Knezevic, E. Κάρτσωνας, Ν. Ντούλας, Α. Παρασκευοπούλου, Π. Νεκτάριος, Α. Αλεξόπουλος, Χ. Μουρούτογλου, Κ. Νηφάκος και Σ. Καρράς: "Εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης της  βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους: Χρήση φλογίστρου - χλοοτάπητες αυτοφυών 

ποωδών". Γ. Κοτσίρης, Α. Ανδρουτσόπουλος, Ε. Πολυχρόνη και Π. Νεκτάριος: "Ενεργειακά κέρδη από την εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων στην Ελλάδα – μελέτη προσομοίωσης". Η. Κοκκίνου, Ε. Νυδριώτη, Ν. Ντούλας, Ε.-Μ. Μπαλή, Ι. Αμούντζιας και Π.Α. Νεκτάριος: "Αντοχή του Sedum sediform στην υδατική καταπόνηση όταν αναπτύσσεται σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου". Λ. Τασούλα, Μ. Παπαφωτίου, Γ. Λιακόπουλος και Γ. Κάργας: "Αξιολόγηση της 

φυσιολογίας και ανάπτυξης του Origanum dictamnus L. σε διαφορετικά υποστρώματα, υπό την επίδραση υδατικής καταπόνησης, σε συνθήκες φυτοδώματος".

1η συνεδρία Φαρμακευτικών - αρωματικών φυτών: Χ. Δόρδας: |Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα: δυνατότητες, προβλήματα και προοπτικές". Ε. Πάνου-Φιλοθέου, Δ. Λάζαρη, Δ. Δημόκα, Β. Λιανοπούλου, Α. Φιλοθέου: "Μελέτη της παραλλακτικότητας των αιθέριων ελαίων της δάφνης (Laurus nobilis L.) σε σχέση με την κατεύθυνση των γραμμών της φυτείας, την εποχή συγκομιδής, την θέση και την ηλικία του φύλλου". Ε. Γιαννακού, Α. Ορφανίδη, Β. Γκέκας και Β. Γούλας: "Φυτοχημική σύσταση και 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες καρπών και φύλλων σχίνου (Pistacia lentiscus L.)". Γ. Ζακυνθινός, Θ. Βαρζακας, Α. Ζακυνθινού και Ι. Καρνάβας: "Ανάπτυξη 

τροφοφαρμάκου από την αξιοποίηση των τοπικών οικοτύπων φραγκοσυκιάς (Opuntia ficus-indica) Μεσσηνίας και της αγκινάρας (Cynara scolymus) Μικρομάνης". Ε. Πάνου-Φιλοθέου και Σ. Στεφάνου: "Εκμετάλλευση επιβαρυμένων με χαλκό εδαφών με καλλιέργεια ρίγανης (Origanum vulgare subsp. Hirtum (Link) Ietswaart)". Θ. Λαζαρίδου και Π. Λόλας: "Πολλαπλασιασμός της στέβιας με in – vitro καλλιέργεια". Ε. Κάρτσωνας, Α. Αλεξόπουλος, Σ. Καρράς, Ε. Ντάσκας, Κ. Κούτρας και Μ. Παπαφωτίου: "In vitro πολλαπλασιασμός του Origanum scabrum".

2η συνεδρία γραπτών ανακοινώσεων Λαχανοκομίας 

 

ΠΕΜΠΤΗ

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή και γενική συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Την Παρασκευή οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 8.45 το πρωί και θα εξελιχθούν ως εξής: 

4η συνεδρία Ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου: Δ. Χειμωνίδου και Λ. Βασιλείου: "Ο διαχρονικός ρόλος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην ανθοκομία: παρελθόν, παρόν και μέλλον". Α.Ν. Μαρτίνη, Μ. Παπαφωτίου, Σ. Βέμμος, Π. Ταραντίλης και Κ. Φασσέας: "In vitro πολλαπλασιασμός του σπάνιου αυτοφυούς xMalosorbus florentina. Συσχέτιση με τα φαινολικά συστατικά και τη φυσιολογία – ανατομία των εκφύτων". Χ. Λύκας: "Επίδραση της προμεταχείρισης των σπόρων επίγειας ορχιδέας στην αποτελεσματικότητα της χρώσης τους με TTC". Κ. Μπερτσουκλής, Μ. Παπαφωτίου και Κ. Μπινιάρη: "Φυλογενετικές σχέσεις των Ελληνικών ειδών του γένους Arbutus". Γ.Ι. Σταθάς και Ε.Δ. Κάρτσωνας: "Καταγραφή και μελέτη επιβλαβών και ωφέλιμων εντόμων σε αυτοφυή καλλωπιστικά φυτά του Νομού Μεσσηνίας". Μ. Παπαδοπούλου, Γ. Ζακυνθινός, Δ. Βελισσαρίου και Μ. Κουμουνδούρου: "Αξιολόγηση των αυτοφυών ειδών του Ταϋγέτου της οικογένειας Orchidaceae για 

καλλωπιστική χρήση". 

4η συνεδρία Λαχανοκομίας: Θ. Κουφάκης: "Επίδραση του εμβολιασμού των λαχανικών ειδών στην ανοχή και αντοχή του εμβολίου στις ασθένειες". Ε. Τραντάς, Ε. Μπαλαντινάκη, Π. Σαρρής, Φ. Βερβερίδης και Δ. Γκούμας: "Σημαντική έξαρση της ασθένειας Βακτηριακό Ελκος τομάτας που προκαλείται από το βακτήριο Clavibacter michiganensis subsp. Miciganensis στην Κρήτη". Ι. Ν. Μανουσόπουλος, Ι. Λαγωγιάννης και Στ. Γουντουδάκη: "Διερεύνηση της 

συσχέτισης της έντασης των συμπτωμάτων της ασθένειας της λεύκανσης των 

νεύρων του μαρουλιού και της παρουσίας δύο ιών που εμπλέκονται στην ασθένεια". Χ. Ορφανίδου, Λ.Χ. Παπαγιάννης, Χ. Δημητρίου, Μ. Ζήκου, Χ. Ξάνθης, A. Δημητρίου, E. Διογένους, Λ. Λώτος, Β.Ι. Μαλιόγκα και Ν.Ι. Κατής: "Ιοί που 

σχετίζονται με τον ίκτερο των κηπευτικών και στοιχεία της επιδημιολογίας τους". Ε. Γουμενάκη και Ε. Καραμαλάκη: "Το φασόλι ως βιοδείκτης εκτίμησης των επιπτώσεων του τροποσφαιρικού όζοντος σε καλλιέργειες στην Κρήτη". Ε. Ι. Παπούλιας: "Διαχείριση προσωπικού και προγραμματισμός εργασιών σε 

θερμοκήπιο 100 στρ. με υδροπονική καλλιέργεια τομάτας".

4η συνεδρία Δενδροκομίας: Κ. Χαρτζουλάκης: "Η ελαιοκαλλιέργεια στις νέες χώρες: δυνατότητες και προοπτικές". Μ.Ε. Μανιουδάκη, Χ. Μπαζάκος, Ε. Σαρροπούλου και Π. Καλαϊτζής: "Ανάλυση με πυροαλληλούχηση 454 φύλλου και ρίζας ελιάς (Olea europaea L.) μετά από καταπόνηση αλατότητας". Boushra Baalbaki, Γ. Δούπης, Ν. Καβρουλάκης και Γ. Κουμπούρης: "Επίδραση 

χαμηλών θερμοκρασιών σε βιοχημικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των 

φύλλων στις ποικιλίες ελιάς Κορωνέικη και Μαστοειδής". Π. Δρογούδη, Γ. Παντελίδης και Α. Μαγγανάρης: "Ρυθμός έκπτυξης των ανθέων 

και ποσοστά καρπόδεσης σε τοπικούς κλώνους ροδιάς και στις ποικιλίες 

“Wonderful” και “Ερμιόνη”". B. Γούλας, Β. Εξάρχου, C. Bonghi και Γ.Α. Μαγγανάρης: "Παρακολούθηση των βιοχημικών μεταβολών καρπών κερασιάς κατά τα αναπτυξιακά τους στάδια με φασματοσκοπικές μεθοδολογίες". Α.Χ. Γεωργιάδου, Β. Γούλας, Τ. Ντούρου, Γ.Α. Μαγγανάρης, Π. Καλαϊτζής και 

Β. Φωτόπουλος: "Μοριακή χαρτογράφηση του βιοσυνθετικού μονοπατιού της 

βιταμίνης Ε στην ελιά (Olea europaea L.)". Γ. Σταματάκος, M. Μάργαρη-Τασιούλα, Χρ. Χατζησαββίδης, Ι. Μαντζούτσος, Β. Χουλιάρας, Αγ. Χυτήρη και Μ. Ρίνη: "Η επίδραση διαφυλλικών σκευασμάτων σε ποσοτικούς παράγοντες, την ποιότητα του ελαιολάδου και τη θρεπτική κατάσταση της ποικιλίας ελιάς Μαστοειδής (“Αθηνοελιά”).

5η συνεδρία Λαχανοκομίας: Α. Παρασκευόπουλος: "Η καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών στη Μεσσηνία – υφιστάμενη κατάσταση – προβλήματα – προοπτικές".  Α. Λιόπα-Τσακαλίδη και Π. Μπιζρέμης: "Καλλιέργεια ποικιλιών καρπουζιάς σε συνθήκες μικροκλίματος του Ν. Ηλείας". Ν. Δαφέρμος, Ι. Σπαθαράκης και Ε. Γουμενάκη: "Η χρήση της οργανικής ουσίας 

στις λαχανοκομικές καλλιέργειες ως όφελος και ως απειλή". Κ. Αργυροπούλου, Δ. Σάββας, Π. Ταραντίλης και Γ. Σαλάχας: "Αεροπονική καλλιέργεια πλατύφυλλου βασιλικού (Ocimum basilicum L.). Προσδιορισμός του 

άριστου διαθέσιμου όγκου ανάπτυξης του ριζικού συστήματος". Χ. Μουρούτογλου, Ι. Λυκοσκούφης, Α. Κώτσιρας, Α. Κανάκης και Α. 

Καλαθός: "Μελέτη της επίδρασης της πυκνότητας σποράς άγριας ρόκας σε 

υδροπονικό σύστημα βαθιάς επίπλευσης". Π. Κανιαδάκης, Ι. Λυκοσκούφης και Γ. Μαυρογιαννόπουλος: "Συγκριτική αξιολόγηση του υδροπονικού συστήματος N.D.T. με το υδροπονικό σύστημα N.F.T. και την καλλιέργεια σε σάκους περλίτη σε καλλιέργεια αγγουριάς". Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας, Χ. Νικολάου και Ν. Ρηγάκης: "Διερεύνηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας χρήσης νερού καλλιέργειας πιπεριάς σε διχτυοκήπιο".

Στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Δ.Β. Παναγιωτάκου με θέμα "Κατανάλωση οπωροκηπευτικών και υγεία - Διαιτητική αξία οπωροκηπευτικών" και στη συνέχεια θα γίνει στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Συνεργασία – συνέργεια ερευνητικών και παραγωγικών φορέων στον πρωτογενή τομέα" με τον Π. Χατζηνικολάου (εκπρόσωπος ΓΓΕΤ).

 

Η λήξη του συνεδρίου θα γίνει στις 5 το απόγευμα μετά τη συζήτηση των συμπερασμάτων. 


NEWSLETTER