Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 15:13

Ο Μανιάτης ζητεί παράταση για τις τουριστικές επιχειρήσεις 

Γράφτηκε από την
Ο Μανιάτης ζητεί παράταση για τις τουριστικές επιχειρήσεις 

Με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Δημήτρης Μανιάτης ζητεί την 20ήμερη παράταση της προθεσμίας «υποβολής φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στη δράση "Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"».

Η επιστολή, που κοινοποιείται στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και τους βουλευτές Μεσσηνίας, έχει αναλυτικά ως εξής: 

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Αναφορικά με την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για την εν λόγω Δράση, ενημερώθηκαν ότι πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 να υποβάλλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αναλυτικής πρόσκλησης.

Ωστόσο, μόλις το περασμένο Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκε ο προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων, οπότε και ξεκίνησε ουσιαστικά η ενεργοποίηση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου, ενώ στην ουσία ο χρόνος που δόθηκε στους υποψηφίους ήταν μια εβδομάδα περίπου.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αφορά τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκονται στην περίοδο με την υψηλότερη τουριστική κίνηση και επειδή με την δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων δημιουργήθηκε αναστάτωση στην αγορά, κυρίως από επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι στον δημοσιευθέντα κατάλογο και δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει τελικά να υποβάλουν και αυτοί τον φυσικό φάκελο, προς τούτο θα θέλαμε να αιτηθούμε παράταση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στην Δράση για 20 τουλάχιστον ημέρες, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητικός χρόνος για τις επιχειρήσεις ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων».


NEWSLETTER