Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 18:40

Παράταση αιτήσεων για επιχορήγηση επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Παράταση αιτήσεων για επιχορήγηση επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου


Παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή, από τις επιχειρήσεις, αιτήσεων ένταξης στη δράση “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Η πρόσκληση για την εν λόγω δράση έχει γίνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014-2020”.
Στην πρόσκληση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα eydpelop.gr αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«Στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν με βάση το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου Covid-19 και η δράση δε σωρεύει με το de minimis. Υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ τα δικαιολογητικά συμμετοχής επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω φορείς:
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ. 2610 622711, e-mail:
diaxeiristiki1@diaxeiristiki.gr
Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τηλ. 27210 62200, e-mail:
messinia@diaxeeiristiki.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER