Παρασκευή, 06 Μαϊος 2022 19:19

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Γράφτηκε από την
Προσωρινά εκτός λειτουργίας ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι από 6 έως 9 Μαΐου τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω μετάβασής τους στις υποδομές του G Cloud.

Συνεπώς, για το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη καμία από τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).
2. Υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ.
3. Δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
4. Έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ.

 


NEWSLETTER