Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 12:15

Συνεργασία Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για μητρώο επιχειρήσεων

Γράφτηκε από την
Συνεργασία Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για μητρώο επιχειρήσεων

Στην επικαιροποίηση του μητρώου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Νομό Μεσσηνίας προχωρούν το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχουν υπογράψει με σκοπό τη διασύνδεση της πραγματικής οικονομίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η χαρτογράφηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων του νομού συνάδει με την διεθνή πρακτική και θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία στους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς, τις επιχειρήσεις, την κεντρική διοίκηση και τους ΟΤΑ σε θέματα σχεδιασμού υποδομών, χωροταξικών σχεδίων και χρηματοδοτικών εργαλείων, προσέλκυσης επενδύσεων και χάραξης πολιτικής στον νευραλγικό για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη χώρο των επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι της συνεργασίας συνοψίζονται ως εξής:

  • Αξιόπιστη καταγραφή των επιχειρήσεων και των βασικών αντικειμένων δραστηριότητας τους. 
  • Παρακολούθηση της πορείας των επιχειρήσεων μέσω συγκεκριμένων δεικτών και δημιουργίας παρατηρητηρίου αγοράς.
  • Συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης.
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας.
  • Προσέλκυση επενδύσεων.

Το συγκεκριμένο έργο θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. 

 


NEWSLETTER