Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 21:23

Καλαμάτα: Το Σάββατο το σεμινάριο για ψηφιακή κάρτα εργασίας

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Το Σάββατο το σεμινάριο για ψηφιακή κάρτα εργασίας

 

Σεμινάριο με θέμα “Εργατικά θέματα-Ψηφιακή κάρτα εργασίας” διοργανώνει αύριο στην Καλαμάτα το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο “Rex” και θα έχει διάρκεια 5 ώρες (από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ.). Εισηγητής θα είναι o οικονομολόγος Πέτρος Ραπανάκης.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος. β) Οι λογιστές -φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης). γ) Τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές-φοροτεχνικοί που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι, αφού προσκομίσουν στο 11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, εκτός της αίτησης παρακολούθησης, αντίγραφο κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι και σήμερα ηλεκτρονικά στο: oee11pt@oe-e.gr


NEWSLETTER