Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 09:31

Νέα επένδυση προγραμματίζει η ΤΕΜΕΣ: Μεγάλο γκολφ στο Κυνηγού

Γράφτηκε από την
Νέα επένδυση προγραμματίζει η ΤΕΜΕΣ: Μεγάλο γκολφ στο Κυνηγού

 

Γήπεδο γκολφ 36 οπών και συνοδών εγκαταστάσεων στη θέση “Κυνηγός”, στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κυνηγού Πυλίας, προγραμματίζει η ΤΕΜΕΣ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, πρόκειται να γνωμοδοτήσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου γηπέδου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εισηγείται θετικά με κάποιες επισημάνσεις – παρατηρήσεις, μεταξύ των οποίων: “Να χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού από το υδατόρεμα Γιαννούζαγα, από τη θέση που περιγράφεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (200 μέτρα ανάντι της εκβολής του) και να ενημερώνεται η Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου με τα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής στο έργο υδροληψίας, για την ορθή εκτίμηση της απολήψιμης ποσότητας ύδατος από το υδατόρεμα Γιαννούζαγα και για τη διατήρηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις - γνωμοδοτήσεις για το έργο, καθώς και για τα συνοδά αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων”.


NEWSLETTER