Κυριακή, 05 Αυγούστου 2018 08:26

Καινοτόμες Υπηρεσίες και βραβεύσεις για το Elite City Resort

Γράφτηκε από την
Καινοτόμες Υπηρεσίες και βραβεύσεις για το Elite City Resort

Για μια ακόμη χρονιά το Elite City Resort κατέκτησε σημαντικά βραβεία και πιστοποιήσεις στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης υψηλού επιπέδου παροχών στους επισκέπτες του.

Πληρώντας τα κριτήρια, κατέκτησε το σήμα Bike Friendly Hotel 2018-2020 από  την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.). Υπενθυμίζουμε ότι το Elite City Resort ήταν το 1ο ξενοδοχείο στην Καλαμάτα που  κατέκτησε το 2017 το σήμα “Bike Friendly Hotel”  προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα  εναλλακτικής  μετακίνησης που βελτιώνει το επίπεδο ζωής, επιτυγχάνοντας μείωση των ρύπων, εξοικονόμηση καυσίμων  και προστατεύοντας την υγεία.

Για μια ακόμη χρονιά το Elite City Resort βραβεύτηκε επίσης από  την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) με το “Green Key”  ένα κορυφαίο διεθνές πρότυπο αριστείας στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και αειφόρου λειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας.

Τελος για 2η χρονιά, κατέκτησε το σήμα ποιότητας ALFA CERT. Το σύστημα πιστοποίησης ALFA CERT αφορά κάθε Ελληνική επιχείρηση που σχετίζεται με την διαμονή ή την εστίαση. Η πιστοποίηση παρέχεται από την εταιρεία ALFA CERT A.E και βασίζεται στην συμμόρφωση προς προδιαγραφές σαφείς και διαφανείς που καλύπτουν κάθε γενική και ειδική απαίτηση ή άλλη πληροφορία σχετική με το ΠΠΥ(Πιστοποιημένο Πάροχο Υπηρεσιών) δηλ, την πιστοποιημένη επιχείρηση.

(Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις κάτωθι ιστοσελίδες:, https://www.bikehotels.travel, http://greenkey.gr/, https://certs-it.com).


NEWSLETTER