Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 09:54

Μείωση δημοτικών τελών στις ΒΙΠΕ Σπερχογείας, Μελιγαλά και Τρίπολη ζητεί η ΕΤΒΑ

Γράφτηκε από την
Μείωση δημοτικών τελών στις ΒΙΠΕ Σπερχογείας, Μελιγαλά και Τρίπολη ζητεί η ΕΤΒΑ

 

Η ΕΤΒΑ, σε μία προσπάθεια να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις Βιομηχανικές Περιοχές του δικτύου της, απέστειλε επιστολές προς τους δήμους (συμπεριλαμβανομένων των ΒΙΠΕ Τρίπολης, Μελιγαλά και Σπερχογείας), στα όρια των οποίων βρίσκονται οι ΒΙΠΕ, για να αιτηθεί κλιμακωτή μείωση των δημοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους.

Επίσης, ενημέρωσε τα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης για το αίτημα αυτό ζητώντας τη στήριξή τους.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία - αίτηση της ΕΤΒΑ για έκπτωση στα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις εντός ΒΙΠΕ στοχεύει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός των Βιομηχανικών Περιοχών του δικτύου της. Ετσι χθες η ΕΤΒΑ απέστειλε επιστολές στους δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται οι ΒΙΠΕ, ζητώντας να μην χρεωθούν τέλη οδοφωτισμού και καθαριότητας για το δεύτερο τρίμηνο του έτους και να υπάρξει έκπτωση της τάξεως του 50% μέχρι το τέλος του 2020. Το αίτημα κοινοποιήθηκε επίσης στους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΕΤΒΑ, η συντριπτική πλειονότητα των 1.500 επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των ΒΙΠΕ έχει οδηγηθεί σήμερα σε υποχρεωτική από τον νόμο ή εκ των πραγμάτων αναστολή λειτουργίας, ενώ οι περισσότερες από όσες παραμένουν εν λειτουργία έχουν περιορίσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους. Πολλές αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης για την επόμενη ημέρα. Με βάση τα προαναφερόμενα δεδομένα θεωρούν λοιπόν ότι η αποδοχή του αιτήματος από τους δήμους θα είναι μία σημαντική έμπρακτη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, που θα βοηθήσει στην ανάκτηση της δυναμικής της το συντομότερο δυνατό και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Από την πλευρά της η ΕΤΒΑ έχει ήδη γνωστοποιήσει στις επιχειρήσεις πρόγραμμα διευκόλυνσης της ρευστότητάς τους, με την αποπληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών αυτής της περιόδου σε δόσεις. Τα κοινόχρηστα αφορούν πραγματικές ανελαστικές δαπάνες των ΒΙΠΕ, όπως τη λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων και την ύδρευση. Σημειώνεται ότι η ΕΤΒΑ, παρόλο που εντάσσεται στους ΚΑΔ οι οποίοι έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της για τη σωστή εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις Βιομηχανικές Περιοχές.


NEWSLETTER