Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021 08:32

Η "Καρέλια Α.Ε." άντεξε στην πανδημία: Αύξηση του τζίρου σε 1,1 δισ. ευρώ

Γράφτηκε από την
Η "Καρέλια Α.Ε." άντεξε στην πανδημία: Αύξηση του τζίρου σε 1,1 δισ. ευρώ

 

Η "Καρέλια Α.Ε." άντεξε στην πανδημία καταφέρνοντας να ανεβάσει πέρυσι τον μικτό κύκλο εργασιών σε 1,1 δισ. ευρώ έναντι 1,03 δισ. ευρώ το 2019 και αισιοδοξεί για την οικονομική πορεία το 2021.

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του powergame.gr, σύμφωνα με το οποίο ο όγκος πωλήσεων της "Καρέλια Α.Ε." στη χρήση 2020, σε σύγκριση με τη χρήση 2019, σημείωσε αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Άπω Ανατολής.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ:

"Με τον τουρισμό στο ναδίρ και τα Duty Free των αεροδρομίων να υπολειτουργούν και οι καπνοβιομηχανίες, όπως η Καρέλιας συμπεριλαμβάνονται στις παράπλευρες απώλειες της πανδημίας κορονοϊού. Παρά το αρνητικό αυτό περιβάλλον η οικογενειακή εταιρεία από την Καλαμάτα κατάφερε να ανεβάσει τον μικτό κύκλο εργασιών σε 1,1 δισ. ευρώ έναντι 1,03 δισ. ευρώ το 2019. Όπως αναφέρει η διοίκηση της Καρέλιας στην ανάλυση των μεγεθών, στην εξωτερική αγορά ο όγκος πωλήσεων στη χρήση 2020, σε σύγκριση με τη χρήση 2019, σημείωσε αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Άπω Ανατολής, ενώ καθοδικά κινήθηκε στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας (συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας) καθώς και στις αγορές της Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Στο εσωτερικό της χώρας, λόγω της σημαντικής πτώσης της αγοράς Duty Free εξαιτίας των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19, η εταιρεία σημείωσε στη χρήση 2020 μικρή μείωση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) κύκλου εργασιών της κατά 5,53%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση. Σε ό,τι αφορά τη φορολογημένη αγορά, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,59% με παράλληλη αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,52% στα τσιγάρα και 13,24% στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, ενώ τα μερίδιά της κινήθηκαν ανοδικά και ανήλθαν στο 18,24% (2019: 17,55%) στα τσιγάρα και 26,97% (2019: 26,13%) στον καπνό.

Σε οικονομικό επίπεδο, το 2020 ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς Ε.Φ.Κ.) κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 211 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, συναλλαγματικών διαφορών και αποσβέσεων ανήλθαν σε 91,75 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,41% σε σύγκριση με το 2019. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 54,50 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,07% σε σύγκριση με το 2019. Όπως αναφέρει η διοίκηση της Καρέλιας η φαινομενική ανισορροπία οφείλεται και δικαιολογείται από το γεγονός της σημαντικής μεταβολής της ισοτιμίας του δολαρίου στο αντίστοιχο διάστημα.

Διατήρηση των όγκων πωλήσεων στα περσινά επίπεδα, με εξαίρεση τον κλάδο της ταξιδιωτικής λιανικής και Duty Free αναμένει για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της Καρέλιας. Σε ό,τι αφορά τον αναμενόμενο κύκλο εργασιών, οι απώλειες από τις πωλήσεις στον κλάδο Duty Free αναμένεται να καλυφθούν, εν μέρει, από μικρές αυξήσεις στις τιμές πώλησης στις αγορές εκείνες όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αλλά και από μικρή διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες του 2021. Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις και το μερίδιο της εταιρείας, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, αναμένεται να κινηθούν οριακά θετικά, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Αυξητικά αναμένεται να κινηθούν και οι όγκοι πωλήσεων προς τις λοιπές βαλκανικές αγορές, μεταξύ αυτών και στη Βουλγαρία, ενώ μικρή αύξηση αναμένεται και στις αγορές της Β. Αφρικής. Σχετικά με άλλες αγορές της Ε.Ε., χαμηλότερες πωλήσεις στις Κάτω Χώρες και λιγότερο στην Ισπανία (με αύξηση του μεριδίου της εταιρείας όμως), αναμένεται εν μέρει να αντισταθμιστούν από αυξημένους όγκους πωλήσεων στη Γαλλία, Αυστρία και Πορτογαλία. Η εταιρεία ευελπιστεί τέλος σε συνέχιση των θετικών τάσεων στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, η οποία διαγράφεται κατά τους πρώτους μήνες του 2021".


NEWSLETTER