Σάββατο, 15 Μαϊος 2021 21:03

Αιτήσεις για επιδότηση κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεις εστίασης

Γράφτηκε από την
Αιτήσεις για επιδότηση κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεις εστίασης

 

Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια Α’ Υλών».

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ (περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας):

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.

56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.

56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης.

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Θα πρέπει επίσης:

Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30% σε σχέση με του 2019.

Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών (2019 ή 2020).

Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 100.000 ευρώ.  Οι δαπάνες των επιχειρήσεων είναι επιλέξιμες από την 1-4-2021 και μετά. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31-12-2021.

Η υποβολή αιτήσεων στην Πλατφόρμα Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - www.ependyseis.gr/mis θα γίνεται δεκτή έως και 30-7-2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στο τηλέφωνο 27210 62200 και στη διεύθυνση: messinia@diaxeiristiki.gr

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER