Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 08:12

Ενίσχυση επιχειρήσεων σε Ιστορικό Κέντρο και Παραλία Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Ενίσχυση επιχειρήσεων σε Ιστορικό Κέντρο και Παραλία Καλαμάτας

Ενίσχυση της ίδρυσης (μέχρι 60.000 ευρώ) και εκσυγχρονισμού (μέχρι 50.000 ευρώ) μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, προβλέπει πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ξεκινά στις 23 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 3 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που δραστηριοποιούνται εντός της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας: "Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει δύο υποπεριοχές, το Ιστορικό Κέντρο (ΙΚ) της Καλαμάτας και την Παραλιακή Ζώνη (ΠΖ). Τα όριά τους είναι:

Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89).

Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδοί Ευαγγελιστρίας, Νέδοντος, Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. f και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή".

Τα επενδυτικά σχέδια θα χρηματοδοτούνται:

α) Από 10.000 έως 50.000 ευρώ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

β) Από 10.000 έως 60.000 ευρώ για υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

 

Η ένταση ενίσχυσης είναι:

- 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De - minimis) για υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

- 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De - minimis) για υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 23 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 940.000 ευρώ και η

διάρκεια υλοποίησης του κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι έως 18 μήνες από την απόφαση ένταξης. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - www.ependyseis.gr/mis.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας στο τηλέφωνο 27210 62200 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση messinia@diaxeiristiki.gr. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 2610 622711 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση efd@diaxeiristiki.gr.

Τέλος μπορούν να βρουν την πρόσκληση με τους ΚΑΔ των δικαιούχων στην  ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/3wkf67u.


NEWSLETTER