Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 09:21

Μεσσηνία: 528 νέες επιχειρήσεις και 89 έβαλαν λουκέτο το 2021 σύμφωνα με το ΓΕΜΗ

Γράφτηκε από την
Μεσσηνία: 528 νέες επιχειρήσεις και 89 έβαλαν λουκέτο το 2021 σύμφωνα με το ΓΕΜΗ

 

Στη Μεσσηνία το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ιδρύθηκαν 528 νέες επιχειρήσεις και διαγράφτηκαν 89 (συμπεριλαμβανομένων και των μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων).

Το 46% των ιδρυθέντων είναι ατομικές επιχειρήσεις, το 24% ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, το 13% ομόρρυθμες εταιρείες, το 12,5% ετερόρρυθμες εταιρείες και μόλις το 1% ανώνυμες εταιρείες.

Αναλυτικά η ενημερωτική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας:

"Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2021 έγιναν 528 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 89 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων. Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2021.

Ειδικά και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε, οι συστάσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο ΓΕΜΗ κινήθηκαν στο επίπεδο της τριετίας: 2019: 573, 2020: 487 και 2021: 528.   

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) στην τριετία 2019-2021”.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2021

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4

0

4

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5

0

5

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

247

37

210

 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

66

10

56

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3

1

2

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

128

8

120

 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

68

31

37

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

0

1

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

6

0

6

 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

0

1

-1

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

0

1

-1

 

ΣΥΝΟΛΟ

528

89

439

 

 


NEWSLETTER