Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 20:13

Ιδρύθηκε Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Ιδρύθηκε Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας

Mε απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας αναγνωρίσθηκε Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου η ίδρυση "αποτελεί καρπό μιας συλλογικής προσπάθειας 62 επιχειρήσεων / ιδρυτικών μελών    του κλάδου της εστίασης από όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας και έχει ως σκοπό την κατοχύρωση, διαφύλαξη, μελέτη, προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, και επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου της εστίασης, πάντα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Σ.Ε.Μ. αναμένεται να ενεργοποιήσει μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως ενδεικτικά :
- Τη στήριξη των τοπικών προϊόντων και της υψηλής διατροφικής τους αξίας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό, ώστε να αναδειχθεί η Μεσσηνία σε ένα κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της τουριστικής κίνησης, με οφέλη τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την κοινωνία.
- Την επιμόρφωση και κατάρτιση    τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων της εστίασης.
- Την υιοθέτηση ενεργειών και βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού    αποτυπώματος των επιχειρήσεων στο κλάδο της εστίασης"
Ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής προς όλους τους επαγγελματίες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας καθώς και προς όλους τους φορείς της περιοχής μας και προσβλέπουμε στη συνεργασία τους, πάντα σε κλίμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας."
Περισσότερες πληροφορίες    στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου https://messinia-sem.gr. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@messinia-sem.gr

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER