Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 08:48

Αυξήθηκε 53,6% ο τζίρος σε εστίαση και καταλύματα

Γράφτηκε από τον
Αυξήθηκε 53,6% ο τζίρος σε εστίαση και καταλύματα

Αύξηση 53,6% κατέγραψε τον Ιούλιο σε σχέση με το προηγούμενο μήνα  ο τζίρος των μεσσηνιακών επιχειρήσεων εστίασης και καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Συγκεκριμένα τον Ιούλιο ο κύκλος εργασιών τους άγγιξε τα 10,4 εκ. ευρώ ενώ τον Ιούνιο ήταν 6,7 εκ. ευρώ. Η ελληνική στατιστική αρχή δεν έχει στοιχεία για το τζίρο των μεσσηνιακών επιχειρήσεων του περσινού Ιούλιου και άρα δεν είναι εφικτή η σύγκριση

Πανελλαδικά για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 1.646.266.807 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 1.548.534.586 ευρώ ).

 Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 310.752.964 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 301.442.765 ευρώ . Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55 και 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 1.957.019.771 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 1.849.977.351 ευρώ.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022 μεγαλύτερη από 1,0% (Πίνακας 1), η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (21,8%) και η μικρότερη αύξηση (0,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω.

Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις περιφερειακές ενότητες παρουσιάζονται στον πίνακα:

Θ.Λ.

 

Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων αθροιστικά στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης

 

Κύκλος εργασιών (σε ευρώ)

Μεταβολή (%)

Περιφερειακή ενότητα

Ιούνιος 2022

Ιούλιος 2022

Ιούνιος 2023

Ιούλιος 2023

Ιούνιος 2023/2022

Ιούλιος  2022/2023

Ιούνιος - Ιούλιος 2023

Αρκαδία

122.021

204.524

180.501

262.572

47,9%

28,4%

45,5%

Αργολίδα

-

3.549.368

2.085.769

3.655.709

-

3,0%

75,3%

Κορινθία

2.697.727

5.268.904

-

6.557.043

-

24,4%

-

Λακωνία

1.658.358

2.957.427

1.920.522

3.490.751

15,8%

18,0%

81,8%

Μεσσηνία

6.426.453

-

6.779.704

10.415.575

5,5%

-

53,6%

Ελλάδα

1.275.112.688

1.849.977.351

1.426.062.915

1.957.019.771

11,8%

5,8%

37,2%

 


NEWSLETTER