Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013 12:50

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου δεν διατρέχει κίνδυνο ανάκλησης της αδειάς της

"Η ανάκληση της λειτουργίας των τριών συνεταιριστικών αδειών δεν αποτελεί τροχοπέδη για το παρόν και το μέλλον της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου" αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγο η διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Τράπεζα Πελοποννήσου, παρά τις αντίξοες συνθήκες και το πιεστικό περιβάλλον στον κλάδο των Συνεταιριστικών τραπεζών, κατάφερε να πετύχει τους άμεσους στόχους της. Η απόλυτη ανταπόκριση των επενδυτών του τόπου μας στην αύξηση του συνεταιριστικού μας κεφαλαίου και η επίτευξη των δεικτών ανάπτυξης αποτελεί για όλους μας τον προπομπό μιας νέας εποχής.

Η τράπεζά μας απέδειξε μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό πεδίο, πως δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα συνέχισης της λειτουργίας της. Ακολουθούμε πιστά τον αρχικό μας σχεδιασμό, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί και δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, πως η Τράπεζα Πελοποννήσου αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη οικονομική διέξοδο για το τραπεζικό σύστημα και το «επιχειρείν» ολόκληρης της Πελοποννήσου

Η ανάκληση της λειτουργίας των τριών συνεταιριστικών αδειών δεν αποτελεί τροχοπέδη για το παρόν και το μέλλον της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου. Η ανταπόκριση των Πελοποννήσιων επενδυτών στο πρώτο μέρος της αύξησης του μετοχικού μας κεφαλαίου, αποτελεί το θεμέλιο λειτουργίας μας και τη βάση πάνω στην οποία θα χαραχτούν οι μελλοντικές μας κινήσεις, σε ένα τοπίο που φαίνεται πως σταδιακά αρχίζει και ξεκαθαρίζει.

Η μη ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του ιδρύματός μας, αποδεικνύει την οικονομική υγεία και τη δύναμη της τράπεζας σε ένα περιβάλλον όπου ακόμα και μεγάλες τράπεζες δεν αποδείχθηκαν ικανές να αντέξουν.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη της τράπεζας κα τους επενδυτές που μας εμπιστεύθηκαν και τοποθετήθηκαν στην αύξηση του κεφαλαίου ότι:

  • Η τράπεζά μας δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ανάκλησης αδείας καθώς καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου καθώς και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος ως όριο για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Αντίθετα, oι επενδυτές θα πρέπει να αισθάνονται ήσυχοι ότι η τοποθέτησή τους στο κεφάλαιο της τράπεζας είναι ασφαλής και δεν κινδυνεύει.

  • Τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου της τράπεζας σε προσωρινό λογαριασμό έχουν ήδη μεταφερθεί στο κεφάλαιο της τράπεζας και σύμφωνα με τους όρους της αύξησης όπως αυτοί δημοσιοποιήθηκαν μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου και των σχετικών ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα παραμείνουν εκεί για διάστημα δύο ετών, ώστε να εξυπηρετήσουν την αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας.

  • Μετά από έγκριση που θα ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η τράπεζά μας θα συνεχίσει την αύξηση του κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 18,05 εκ. Ευρώ, το ποσό, δηλαδή, που αποτελούσε τον αρχικό στόχο, ώστε το κεφάλαιο να φτάσει τα 45 εκ. Ευρώ, κεφάλαιο που θα της εξασφαλίσει όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά θα θέσει και τις βάσεις για μια θεαματική ανάπτυξη που θα προσδώσει υπεραξία στην τοποθέτησή τους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους επενδυτές που μας εμπιστεύθηκαν και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, πιστή στις αρχές της, θα συνεχίσει να στηρίζει την επιχειρηματικότητα της Πελοποννήσου και θα υλοποιήσει στο ακέραιο το επιχειρηματικό σχέδιο της προσεχούς πενταετίας.

Με την ευκαιρία, καλούμε όσους δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση της αύξησης, να εκμεταλλευθούν την νέα ευκαιρία που τους προσφέρεται να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο και τη διατήρηση ή ακόμα και την αύξηση της απασχόλησης".

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Γιώργος Δαλαμαρίνης

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου