Τρίτη, 09 Απριλίου 2024 20:03

Στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου το eleftheriaonline.gr

Στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου το eleftheriaonline.gr

Στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης εντάχθηκε το eleftheriaonline.gr

Συγκεκριμένα το eleftheriaonline.gr εντάχθηκε στο νεοσύστατο Μ.Η.Τ. που έχει θεσμοθετηθεί βάσει του νόμου 5005/22 με αριθμό μητρώου 242002.

Να σημειώσουμε ότι ο ίδιος νόμος προβλέπει και τη σύσταση Μητρώου Εντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) στο οποίο ήδη από το 2023 έχουν ενταχθεί τόσο η ημερήσια εφημερίδα "Ελευθερία” (Α.Μ. 230144), όσο και η εβδομαδιαία εφημερίδα "Ελευθερία της Δευτέρας" (Α.Μ. 230145).