Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 08:05

3 μεσσηνιακές επιχειρήσεις στις μακροβιότερες της Ελλάδας

Γράφτηκε από την
3 μεσσηνιακές επιχειρήσεις στις μακροβιότερες της Ελλάδας

Τρεις μεσσηνιακές εταιρείες,  η "Ν. Γ. Καλλικούνης Α.Ε.", η "Καρέλια Α.Ε." και η "Τράπεζα Καλαμών" που συνεχίζει ως Alpha Bank A.E. είναι ανάμεσα στις μακροβιότερες ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα της Icap Group. Η "Ν. Γ. Καλλικούνης Α.Ε." μάλιστα είναι η αρχαιότερη μεταποιητική επιχείρηση που συνεχίζει να λειτουργεί. Η "Καρέλιας Α.Ε." είναι η μακροβιότερη ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις με μεγάλο τζίρο και η "Τράπεζα Καλαμών" (Alpha Bank A.E.) είναι η δεύτερη αρχαιότερη στον πιστωτικό κλάδο μετά την Εθνική Τράπεζα.

Αναλυτικά και σύμφωνα με ρεπορτάζ του "Πρώτου Θέματος": «Τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν στη διάρκεια της τελευταίας 50ετίας (1964-2014) παρουσιάζει σε ειδική έκδοση με τίτλο «Οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν διαχρονικά» η Icap Group.

Οπως επισημαίνει η Icap, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της και βάσει αυτών των πληροφοριών, εντοπίζονται 1.396 εταιρείες νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών (με έδρα την Ελλάδα), με έτος ίδρυσης από το 1964 ή και νωρίτερα, οι οποίες και εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και το 2014, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις υπέστησαν. Για τους σκοπούς της έκδοσης, ως εταιρείες που επιβίωσαν όλα αυτά τα έτη θεωρούνται εκείνες που δεν έχουν πτωχεύσει, δεν έχουν διαλυθεί, δεν αδράνησαν, δεν απορροφήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν από άλλες εταιρείες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των μακροβιότερων ελληνικών εταιρειών ιδιαίτερη μνεία γίνεται από την Icap στις αρχαιότερες εξ αυτών. Στην ομάδα των 30 αρχαιότερων επιχειρήσεων συμμετέχουν τέσσερις δημόσιοι οργανισμοί και πέντε ακόμη επιχειρήσεις του τομέα των (μη χρηματοπιστωτικών) υπηρεσιών, δύο τράπεζες, εννέα βιομηχανικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις και δέκα εμπορικές εταιρείες.

Η μακροβιότερη εταιρεία στην Ελλάδα που συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι τα "Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.", με αρχικό έτος ίδρυσης το 1828, η οποία από τη δεκαετία του ’70 έγινε Ν.Π.Ι.Δ. και από το 1996 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.

Αμέσως επόμενη κατά σειρά αρχαιότητας είναι η παλαιότερη ελληνική τράπεζα, η "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." (ίδρυση 1841) που αποτέλεσε και την πρώτη τράπεζα του ελληνικού κράτους και πριν την ίδρυση της Τραπέζης της Ελλάδος ήταν υπεύθυνη και για την έκδοση του νομίσματος.

Η άλλη επιχείρηση του τραπεζικού τομέα που συμμετέχει στις 30 μακροβιότερες είναι η "Alpha Bank A.E." (αρχικά ιδρυθείσα ως "Τράπεζα Καλαμών"), η οποία απορρόφησε τις τραπεζικές δραστηριότητες της εταιρείας Ι.Φ. Κωστόπουλος (ιδρυθείσα το 1879) και μετονομάσθηκε σε "Ελληνική Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως". Οι προαναφερθείσες τράπεζες έχουν απορροφήσει διαχρονικά πλήθος άλλων εταιρειών, αρκετές εκ των οποίων είχαν μακρόχρονη παρουσία (π.χ. η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος που είχε ιδρυθεί το 1907 και το 2013 απορροφήθηκε από την Alpha Bank).

Οι παλαιότερες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται είναι δύο βιομηχανίες ποτών, η εταιρεία "Ν. Γ. Καλλικούνης Α.Ε." (προήλθε από συγχώνευση επιχειρήσεων, η παλαιότερη των οποίων ιδρύθηκε το 1850) και η εταιρεία "Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ" (προερχόμενη από μετατροπή παλαιάς ατομικής επιχείρησης ιδρυθείσας το 1860). Στην ομάδα της βιομηχανίας ωστόσο, με βάση τον πρόσφατο κύκλο εργασιών ξεχωρίζουν η καπνοβιομηχανία "Καρέλια Καπνοβιομηχανία Α.Ε." (1888), η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών "BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ" (1865) και η "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ" (προήλθε από συγχώνευση εταιρειών, η παλαιότερη των οποίων ήταν η Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου με αρχική ίδρυση το έτος 1874).

Στην ομάδα των αρχαιότερων εμπορικών επιχειρήσεων που επιβιώνουν μέχρι τώρα, παλαιότερες είναι η "DIPO Α.Ε.", η οποία ασχολείται με εμπόριο ξυλείας και συνεχίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες προϋπαρχουσών νομικών μορφών με έναρξη το 1860, καθώς και η εταιρεία "Γεωργαντάς Φ. ΑΕΒΕ" (1864), με δραστηριότητες σήμερα στο χώρο της εμπορίας καλλυντικών και συναφών ειδών. Με βάση τον πρόσφατο κύκλο εργασιών, σε αυτήν την ομάδα ξεχωρίζουν η εταιρεία ποτών "Μεταξά Σ. & Η. & Α. ΑΒΕ" (ίδρυση 1888) και η "Χρυσαφίδης Μ. Γ. Α.Ε." (αρχική ίδρυση 1882) που εμπορεύεται ναυτιλιακά και βιομηχανικά εφόδια.

 

Στον τομέα των (μη χρηματοπιστωτικών) υπηρεσιών περιλαμβάνονται τόσο δημόσιοι οργανισμοί όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις με ετερόκλητη δραστηριότητα. Αρχαιότερη είναι η εταιρεία "5Ε Α.E." (ίδρυση 1846) που αρχικά είχε εξορυκτική και μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και η "Κεραμεία Αλλατίνη - Αστικά Ακίνητα Α.Ε." (ιδρύθηκε το 1858 αρχικά ως κεραμοποιείο), των οποίων οι δραστηριότητες έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά με την πάροδο του χρόνου, ενώ στην παρούσα φάση δραστηριοποιούνται κυρίως στην εκμετάλλευση ακινήτων. Σε αυτήν την ομάδα βάσει κύκλου εργασιών ξεχωρίζει ο "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε."».


NEWSLETTER