Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015 18:59

ΣΗΠΕ: Πρώτος σε αναγνωσιμότητα ο περιφερειακός Τύπος

ΣΗΠΕ: Πρώτος σε αναγνωσιμότητα ο περιφερειακός Τύπος

 

Οι μετρήσεις δείχνουν τη σαφή υπεροχή του έναντι του πανελλήνιου στην ελληνική περιφέρεια.

 

Καθαρή υπεροχή του περιφερειακού Τύπου έναντι εκείνου πανελλαδικής κυκλοφορίας, αποτυπώνουν για μια ακόμη φορά τα τελευταία σχετικά ερευνητικά δεδομένα και, συγκεκριμένα, η έρευνα αναγνωσιμότητας BARI για τον περιφερειακό και πανελλήνιο Τύπο, την οποία διεξάγει σε συνεχή βάση η έγκυρη εταιρεία μετρήσεων FOCUS BARI.

H παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας αυτής υλοποιήθηκε από τη FOCUS BARI, για λογαριασμό του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων(ΣΗΠΕ), με σκοπό την αξιολόγηση της δυναμικής του περιφερειακού Τύπου έναντι του πανελληνίου στην Περιφέρεια Ελλάδας.

Η έρευνα στην Περιφέρεια διενεργήθηκε σε συνολικό δείγμα 6.274 ατόμων σε 20 νομούς της χώρας - καλύπτοντας το 43,3% του συνολικού κοινού της ελληνικής περιφέρειας, ηλικίας 13-70 ετών.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013. (Tα στοιχεία για το 2014 δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα).

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και τα σημεία στα οποία αξίζει να επικεντρωθεί η προσοχή είναι τα εξής:

1. Οι τοπικές εφημερίδες υπερέχουν εκείνων πανελλαδικής κυκλοφορίας στον βασικό δείκτη αναγνωσιμότητας μέσου τεύχους: 33,2% του κοινού στην περιφέρεια της χώρας δήλωσε ότι διαβάζει τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα, ενώ ελαφρά μικρότερο (32,6%) είναι το ποσοστό του κοινού που διαβάζει τουλάχιστον μια πανελλήνια εφημερίδα. Στις ηλικιακές ομάδες 25-44 και 45-70 ετών η διαφορά υπέρ του περιφερειακού Τύπου εμφανίζεται, δε, εντονότερη: 36,1% έναντι 33,3% και 37,0% έναντι 33,5% αντίστοιχα.

2. Ειδικά όσον αφορά στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, την "καρδιά", δηλαδή, του περιφερειακού Τύπου, η υπεροχή είναι σαφής: στους 18 από τους 20 εξεταζόμενους νομούς, οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες είναι δημοφιλέστερες από τις αντίστοιχες πανελλαδικής κυκλοφορίας! Σε μερικούς, μάλιστα, νομούς, η διαφορά στην αναγνωσιμότητα μέσου τεύχους είναι τόσο μεγάλη που ξεπερνά τις 30 ή και τις 40 ακόμη μονάδες! Επιπλέον, στους 13 από τους 20 εξεταζόμενους νομούς, ο πρώτος σε αναγνωσιμότητα τίτλος είναι τοπικός. Τέλος, στο ΤΟΡ 10 της αναγνωσιμότητας κάθε νομού, εμφανίζονται τουλάχιστον δυο τοπικοί τίτλοι.

3. Συνολικό, τέλος, συμπέρασμα που προκύπτει απ' όλα τα στοιχεία της έρευνας είναι ότι οι πολίτες της περιφέρειας τείνουν να διαχωρίζουν τον πανελλήνιο από τον τοπικό-περιφερειακό Τύπο, αποδίδοντας στον καθένα διακριτό ρόλο. Από τον τοπικό-περιφερειακό Τύπο καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης στα ζητήματα τοπικής θεματολογίας και επικαιρότητας, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουν στον ρόλο του την έκφραση της οπτικής γωνίας των τοπικών κοινωνιών ως προς τα μεγάλα εγχώρια και διεθνή ζητήματα.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά, μέσα από επιστημονική και στατιστική τεκμηρίωση, αυτό που αποτελεί κοινή συνείδηση και γνώση για τους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» του πανελλαδικού αλλά και του περιφερειακού Τύπου στη χώρα μας: ότι, δηλαδή, ο περιφερειακός Τύπος όχι μόνον έχει έναν αναντικατάστατο ιστορικό ρόλο, αλλά και ότι, ταυτόχρονα, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πολιτών της ελληνικής περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό.

 

Τούτο οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τόσον οι παράγοντες που κατανέμουν δημόσιο διαφημιστικό χρήμα, όσο και οι παράγοντες της διαφημιστικής αγοράς, που σήμερα δεν αποδίδουν στον περιφερειακό Τύπο τη σημασία που πραγματικά έχει.