Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 20:17

Αυξημένο κύκλο εργασιών παρουσίασε ο όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου το 2014

Αυξημένο κύκλο εργασιών παρουσίασε ο όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου το 2014

Στα 5,6 εκατ. ευρώ (ζημίες 0,0447 ευρώ ανά μετοχή) διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ, το 2014, έναντι ζημιών 6,1 εκατ. ευρώ (ζημίες 0,0494 ευρώ ανά μετοχή), το 2013.

 

Αναλυτικότερα, ο όμιλος, το 2014, παρουσίασε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 188,2 εκατ. ευρώ έναντι 165,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 13,8%. Το μικτό κέρδος του ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,2 εκατ. ευρώ από 16,3 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 18,1%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 4,9 εκατ. ευρώ από ζημίες 3,4 εκατ. ευρώ, κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) εμφάνισαν πτώση, σε σχέση με το 2013 και διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ, το 2013. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου, την 31/12/2014, ανήλθε στα 107,7 εκατ. ευρώ από 32,5 εκατ. ευρώ, την 31/12/2013, κυρίως, λόγω της υλοποίησης της νέας μονάδας κατασκευής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, καθώς και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης από τις μεγάλες παραγγελίες, τις οποίες ανέλαβε η εταιρεία στα τέλη του 2014. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 139,8 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ