Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015 17:08

Ολιστική η προσέγγιση της επιχειρηματικής ασφάλισης από την INTERAMERICAN

Γράφτηκε από την
Ολιστική η προσέγγιση της επιχειρηματικής ασφάλισης από την INTERAMERICAN

Χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 700 ασφαλισμένες επιχειρήσεις

Στον τομέα της ασφάλισης επιχειρήσεων ανατοποθετείται δυναμικά η INTERAMERICAN, με ανανεωμένη γκάμα προτάσεων σε τέσσερεις διακριτές περιοχές: τις ασφαλίσεις προσωπικού, περιουσίας, αστικής ευθύνης και διαχείρισης κινδύνων (risk management). Στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός βελτιωμένου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, παρέχοντας μία ασφαλιστική δέσμη καλύψεων που εξασφαλίζει προϋποθέσεις ομαλής επιχειρηματικής λειτουργίας. Η INTERAMERICAN, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, έχει καταγράψει σημαντική αύξηση στην παραγωγή ομαδικών ασφαλίσεων (35% πάνω από τον στόχο) με την προσθήκη 34 νέων επιχειρήσεων στο πελατολόγιό της και με χαρτοφυλάκιο που αριθμεί συνολικά περισσότερες από 700 επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία απευθύνεται σε επιχειρηματικούς οργανισμούς κάθε μεγέθους, που:

  1.  επιθυμούν να υποστηρίξουν την πίστη και αποδοτικότητα των εργαζομένων τους με παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, νοσοκομειακής κάλυψης, ανικανότητας, συμπληρωματικής σύνταξης
  2.  επιζητούν την ασφαλιστική θωράκιση των ιδίων αλλά και των διοικητικών στελεχών τους για λάθη ή παραλείψεις έναντι τρίτων, μέσω των καλύψεων του νέου προγράμματος “Directors & Officers Liability”
  3.  διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία –κτηριακές, μηχανολογικές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.ά.– τα οποία χρήζουν ασφαλιστικής προστασίας από καταστροφικούς κινδύνους. 
  4.  είναι εκτεθειμένες σε υψηλούς κινδύνους -π.χ. ρύπανση περιβάλλοντος- και επιζητούν ένα συνολικό, οργανωμένο και επιστημονικά δομημένο τρόπο αντιμετώπισης όσον αφορά στην ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, με έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης. 

Στο πλαίσιο αυτής της σφαιρικής προσέγγισης των ασφαλιστικών αναγκών κάθε επιχείρησης, η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει ιδιαίτερα τις εργασίες της φέτος με ομάδες επιλέκτων, εξειδικευμένων συνεργατών Business Insurance Advisors. «Η ομαδική  ασφάλιση, ως ανταποδοτική παροχή προς τους εργαζομένους, σταθεροποιεί το εργασιακό περιβάλλον και τη σχέση μιας εταιρείας με το προσωπικό της σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την εταιρική συνοχή. H επιχειρηματική ασφάλιση εξάλλου, με προβλέψεις κάλυψης για σειρά κινδύνων, περιορίζει σημαντικά την έκθεση σε λειτουργικούς και οικονομικούς κινδύνους, που είναι περισσότεροι στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον» επισημαίνει ο Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυντής εργασιών της INTERAMERICAN.

Στη φωτογραφία το επιτελείο των Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business της INTERAMERICAN: Γ. Πλωμαρίτης, Β. Τσιμπλιάρης, Σ. Δήμου και Ρ. Ξανθοπούλου , με τον Γ. Καντώρο, Γενικό Διευθυντή Εργασιών του Ομίλου.


NEWSLETTER