Τρίτη, 05 Απριλίου 2016 08:55

Θωρακισμένος ο Καρέλιας στην ασταθή ελληνική οικονομία

Γράφτηκε από την
Θωρακισμένος ο Καρέλιας στην ασταθή ελληνική οικονομία

Το γενικότερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ασταθές και ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες, οι οποίες κάνουν τις όποιες προβλέψεις ιδιαίτερα παρακινδυνευμένες. Αυτό τονίζεται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Εκθεση της καπνοβιομηχανίας “Καρέλιας”, στην οποία προβλέπει ότι το 2016 θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και γι' αυτό εκτιμά ως πιθανότερο σενάριο τη μείωση της καθαρής της κερδοφορίας. 

Η “Καρέλιας” επισημαίνει ότι “έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να συνεχιστεί, όσο είναι δυνατόν, η απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου και η τροφοδοσία των αγορών με τα προϊόντα της, ενώ η οικονομική της ευρωστία (υψηλά ταμειακά διαθέσιμα 115 εκατ. ευρώ, απουσία δανειακών υποχρεώσεων) αποτελεί την σημαντικότερη πηγή αισιοδοξίας για την επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων και προκλήσεων”. Παράλληλα τονίζει ότι η δυσβάσταχτη φορολογία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και για αυτό αν και οι πωλήσεις της “Καρέλιας” το 2015 αυξήθηκαν κατά 14,6%, τα κέρδη μετά τους φόρους μειώθηκαν κατά 15% (στα 53,9 εκατομμύρια ευρώ).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για την κατάσταση στην ελληνική αγορά η έκθεση της “Καρέλιας Α.Ε.” επισημαίνει: “Το γενικότερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ασταθές και με σημαντικές πηγές αβεβαιότητος για το μέλλον της χώρας. Η καθυστέρηση του κλεισίματος της αξιολόγησης από τους δανειστές, η συνέχιση του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την έκρηξη του προσφυγικού προβλήματος και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες οι οποίες κάνουν τις όποιες προβλέψεις ιδιαίτερα παρακινδυνευμένες.

Στον τομέα της φορολογίας καπνικών προϊόντων είναι έντονη πλέον η πεποίθηση ότι οποιαδήποτε επιπλέον αύξηση της ήδη δρακόντειας φορολογίας θα σημάνει μείωση των κρατικών εσόδων αλλά και περαιτέρω αύξηση του λαθρεμπορίου, το ύψος του οποίου έχει ήδη ξεπεράσει το 20% της συνολικής κατανάλωσης. Παρόλα αυτά, υπό το πρίσμα της δυσκολίας ανεύρεσης κοινών αποδεκτά λύσεων για το κλείσιμο του προϋπολογισμού μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών, μία περαιτέρω αύξηση της φορολογίας καπνικών προϊόντων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παράλληλα, βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας διάφορα σενάρια για περαιτέρω αύξηση της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων, της φορολογίας των μερισμάτων αλλά και φορολόγησης πρόσθετων δραστηριοτήτων της οικονομικής ζωής της χώρας.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2016 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, συνεχίζεται η αυξητική πορεία των πωλήσεων της εταιρείας μας στην ελληνική αγορά, με παράλληλη αύξηση του μεριδίου αγοράς, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον λεπτοκομμένο καπνό. Εν τούτοις, οι παραπάνω γενικότερες εξελίξεις αλλά και πρωτοφανείς αλλαγές στις συσκευασίες των προϊόντων μας που θα δρομολογηθούν από τον Μάιο του 2016 και μετά λόγω της εφαρμογής της νέας Κοινοτικής Οδηγίας που θα διέπει τα καπνικά προϊόντα (η οποία ακόμη και σήμερα δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, κατ' επέκτασιν σημαντικές παράμετροι της οποίας για την εφαρμογή της στην Ελλάδα παραμένουν ακόμη άγνωστες) μας αναγκάζουν να είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί στην πρόβλεψη για τις επικείμενες εξελίξεις στον κύκλο εργασιών μας από την ελληνική αγορά”.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Για την πορεία της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές η “Καρέλιας Α.Ε.” προβλέπει: “Η συνέχιση της πολύ θετικής πορείας στις πωλήσεις των σημάτων μας η οποία καταγράφεται στις αγορές της ΕΕ και Δυτικής Ευρώπης κατά τους πρώτους μήνες του 2016 θα εξαρτηθεί, εν πολλοίς, από την εφαρμογή της νέας Κοινοτικής Οδηγίας που θα διέπει τα καπνικά προϊόντα στα κράτη-μέλη από τον Μάιο του 2016 και μετά. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, αρκετά κράτη δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει την Κοινοτική Οδηγία στο δίκαιό τους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιρλανδία έχουν ήδη δρομολογήσει, από τον Μάιο του 2016, το καθεστώς ενιαίων συσκευασιών με απαγόρευση χρήσεων λογοτύπων και χρωμάτων στα πακέτα, όπου το εμπορικό σήμα θα αναγράφεται σε συγκεκριμένο χώρο και με συγκεκριμένο τύπο και μέγεθος γραμμάτων για όλα τα σήματα. Στα λοιπά κράτη-μέλη, η απαγόρευση συσκευασιών σαν αυτή του συνεχώς αναπτυσσόμενου σήματός μας Omé, αλλά και η απαγόρευση χρήσεως όρων όπως Slims κ.λπ., μας οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στις συσκευασίες και ονομασίες των βασικών προϊόντων μας. Αν και είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι ο δρομολογημένος επανασχεδιασμός των σημάτων μας υπό αυτές τις πολύ περιοριστικές και αυστηρές συνθήκες είναι ο καλύτερος δυνατός, εν τούτοις πρέπει να αναφέρουμε ότι οι επικείμενες αλλαγές εμπεριέχουν σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο αφού δεν μπορεί να προβλεφθεί η αντίδραση των Ευρωπαίων καπνιστών σε τέτοιες πρωτόγνωρες αλλαγές, όπως επίσης και οι ανακατανομές μεριδίων που αυτές, πιθανόν, να προκαλέσουν. Εκ του γεγονότος αυτού αναμένεται σημαντική αύξηση των πωλήσεων προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ κατά τους μήνες προ της εφαρμογής της Οδηγίας, λόγω των αναγκαίων αποθεματοποιήσεων εντός των πολύ αυστηρών ορίων που προβλέπονται, και σημαντική υστέρηση πωλήσεων κατά τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της νέας Οδηγίας (αρχή δευτέρου εξαμήνου 2016). Στην Βουλγαρία αναμένουμε το μερίδιο αγοράς μας να κυμανθεί στα επίπεδα του 20%, ενώ η κερδοφορία ανά μονάδα πώλησης αναμένεται να αυξηθεί λόγω υψηλότερων εργοστασιακών τιμών. Παρόλα αυτά, οι ίδιες ανησυχίες που ισχύουν για τα λοιπά κράτη-μέλη της ΕΕ, εξαιτίας της εφαρμογής της νέας Κοινοτικής Οδηγίας, ισχύουν και για αυτήν την αγορά. Στις βαλκανικές αγορές (εκτός Βουλγαρίας) αναμένουμε να συνεχιστεί η θετική πορεία των πωλήσεών μας, αν και η συνεχώς αυξανόμενη φορολογία καπνικών προϊόντων στις χώρες αυτές μας αναγκάζει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην πολιτική τιμών μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα των σημάτων μας. Εκ του λόγου αυτού, αύξηση των όγκων ενδέχεται να συνδυαστεί με μικρή μείωση των εργοστασιακών τιμών ανά μονάδα πώλησης, η οποία αντισταθμίζεται από τη μείωση εισαγωγικών δασμών εξαιτίας της αυξημένης χρήσεως κοινοτικών καπνών στα σήματα που προορίζονται προς τις αγορές αυτές. Στις αγορές της Βορείου Αφρικής, η ολοένα αυξανόμενη πολιτική αστάθεια σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και του τουρισμού, έχει οδηγήσει σε συνεχείς υποτιμήσεις των τοπικών νομισμάτων καθώς και σε ελλείψεις σκληρών νομισμάτων, όπως ευρώ και αμερικανικών δολαρίων. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις των σημάτων μας στις χώρες αυτές, ενώ λόγω της αναγνωρισιμότητας και εμπορικής τους επιτυχίας, δεν πρέπει να αποκλειστεί η διείσδυση υψηλότερων ποσοτήτων παραποιημένων σημάτων μας στις χώρες αυτές από παράνομους τριτοκοσμικούς κατασκευαστές”.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύμφωνα με την έκθεση της “Καρέλιας Α.Ε.”: “Ο Ομιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, και περισσότερο στο συναλλαγματικό και πιστωτικό κίνδυνο. Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει (εάν αυτό κριθεί αναγκαίο) τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση των κινδύνων καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίων και ο κύκλος ρευστότητας.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εξαιτίας των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές, σε ξένο νόμισμα, κυρίως δολάρια ΗΠΑ και κατά συνέπεια εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαίο να γίνουν ενέργειες αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. Δεν υπάρχουν μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας σε ξένο νόμισμα, οπότε η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού. Στη Βουλγαρία το τοπικό νόμισμα BGN έχει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ (EUR/BGN=1.95583), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα οικονομικά προβλήματα και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης στη Βουλγαρία, δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της ισοτιμίας.

Πιστωτικός κίνδυνος: Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών τους, καθώς κανένας πελάτης τους, ο οποίος αγοράζει με πίστωση, δεν απορροφά πάνω από το 5% του μικτού κύκλου εργασιών. Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εμπορικές τους πιστώσεις, ο Ομιλος όπου κρίνεται αναγκαίο, ζητεί από τους πελάτες επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη, ως εγγύηση της πίστωσης. Ειδική μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Η εταιρεία και ο Ομιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, επισκοπώντας περιοδικά τις απαιτήσεις, με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων και τα προβλήματα εισπραξιμότητάς που τυχόν παρουσιάζονται. Ο πιστωτικός κίνδυνος, που μπορεί να προκύψει από αδυναμία των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον Ομιλο όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε επενδύσεις και χρηματικά διαθέσιμα, έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς το σημαντικότερο μέρος αυτών είναι τοποθετημένο σε διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος, υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Κίνδυνος επιτοκίων και κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος των επιτοκίων αφορά τη μεταβολή στην αξία της απόδοσης των επενδύσεων, με επιτοκιακή μορφή απόδοσης, καθώς και τη μεταβολή του κόστους δανεισμού, εξαιτίας της μεταβολής των επιτοκίων. Η πλειοψηφία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ομίλου είναι άτοκη (εκτός των διαθεσίμων) και κατά συνέπεια ο Ομιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε υψηλό κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η διαθέσιμη ρευστότητα τοποθετείται στη χρηματαγορά για βραχυχρόνιες περιόδους. Επίσης, ο Ομιλος δεν έχει τραπεζικό δανεισμό”.


NEWSLETTER