Κυριακή, 02 Απριλίου 2017 19:01

Δωρεάν κατασκήνωση με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Γράφτηκε από την
Δωρεάν κατασκήνωση με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας 60.000 παιδιών σε κατασκηνώσεις δίνει το φετινό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.

Οπως διευκρινίζεται, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 6 ώς 16 χρόνων (γεννημένα από 1η Ιανουαρίου 2001 έως 14 Ιουνίου 2011), να φιλοξενηθούν εντελώς δωρεάν, για 15 συνεχείς ημέρες, σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

α) Ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος (δηλαδή το 2016).

β) Ασφαλισμένες που έχουν λάβει, κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος (2016), 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

γ) Ασφαλισμένοι που έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος (2016), τακτική επιδότηση ανεργίας (με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ) διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

δ) Ανεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 4 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Διευκρινίζεται στην σχετική ανακοίνωση, ότι αν κάποιος υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερες από μία κατηγορίες δικαιούχων, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα μόνο για τη μια από αυτές.

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων κατηγοριών το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2015, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000 ευρώ.

Οι έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από τον ΟΑΕΔ, ενώ περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiacamp.gr καθώς και στο τηλέφωνο 210 331 7727.


NEWSLETTER