Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 20:16

Στερεωτικές εργασίες στα Κάστρα Μεθώνης και Μίλα

Στερεωτικές εργασίες στα Κάστρα Μεθώνης και Μίλα

Στερεωτικές εργασίες στα Κάστρα Μεθώνης και Μίλα θα ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων να ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, τα έργα που θα εκτελέσει με αυτεπιστασία η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αφορούν ως προς το Κάστρο της Μεθώνης επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στον βόρειο πύργο της ανατολικής πύλης της θάλασσας. Το έργο, με προϋπολογισμό 25.000 ευρώ, θα γίνει με βάση την τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και της αρχαιολόγου Ιωάννας Αγγελοπούλου και αποσκοπεί στο να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά δομικά και στατικά προβλήματα του πύργου.

Στο πλαίσιο του έργου, θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα στην περιοχή των επεμβάσεων τα οποία θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ώστε να μην κινδυνεύουν οι διερχόμενοι. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εργασίες καθαρισμού και αποχωμάτωσης στη βάση του πύργου στην ανατολική, βόρεια και νότια πλευρά του, θα τοποθετηθούν μεταλλικά ικριώματα βαρέος τύπου στις τρεις πλευρές του πύργου και θα υποστυλωθούν τα επικίνδυνα τμήματα της ανωδομής, ενώ θα απομακρυνθούν όλα τα σαθρά κονιάματα και παράλληλα θα καθαριστεί προσεκτικά τόσο ο πυρήνας όσο και οι όψεις του πύργου. Στην αποκατάσταση των γωνιών θα χρησιμοποιηθούν μεγάλοι ορθογωνισμένοι πωρόλιθοι αντίστοιχου μεγέθους με τους αρχικούς, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της τοιχοποιίας θα επαναχρησιμοποιηθεί το πεσμένο δομικό υλικό.

Ανάλογες εργασίες προβλέπονται και στην παρόμοια απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού η οποία αφορά την υλοποίηση επειγουσών στερεωτικών εργασιών στο Κάστρο Μίλα, οι οποίες -με προϋπολογισμό 25.000 ευρώ επίσης- θα εκτελεστούν με βάση την τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και του αρχαιολόγου Μιχάλη Κάππα.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω κάστρο θα γίνει αποχωμάτωση του εσωτερικού του πύργου της νοτιοανατολικής πλευράς του κάστρου από τα πεσμένα τμήματα της ανωδομής του, τοποθέτηση ικριωμάτων στο εσωτερικό του πύργου, προσεκτικός καθαρισμός των εσωτερικών όψεων των τοιχοποιιών και αφαίρεση των σαθρών αρμολογημάτων, συμπλήρωση λιθοδομών σε ορισμένα σημεία όπου η τοιχοποιία έχει πλήρως

αποδιοργανωθεί, αρμολόγηση σε βάθος των εσωτερικών όψεων του πύργου με ειδικής σύστασης κονίαμα, συμβατό με τα αρχικά.

Οπως προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού, οι εργασίες και στα κάστρα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Β.Γ.Μ.