Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 18:16

3.000.000 ευρώ στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον
3.000.000 ευρώ στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Πίστωση 3.000.000 ευρώ διατίθεται στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας από το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος Ι”, για την υλοποίηση έργων βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, τόσο στην έδρα του δήμου, όσο και σε άλλες περιοχές του.

Συγκεκριμένα, η πίστωση προορίζεται να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση, με αγωγούς τρίτης γενιάς, τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα, τα οποία εξυπηρετούνται ακόμα από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και μαντεμένιους σωλήνες, που παρουσιάζουν μεγάλες διαρροές και συχνές βλάβες. Ακόμα, μέρος της ίδιας πίστωσης θα χρησιμοποιηθεί από την ΔΕΥΑΚ αφ’ ενός για την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος στα Αρφαρά και αφ’ ετέρου για την αντικατάσταση 2 αντλιών του αντλιοστασίου στο Πήδημα, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες και δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης.

Σημειώνεται ότι όπως σε όλα τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κύριου του έργου -στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΔΕΥΑΚ- και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.

Β.Γ.Μ.


NEWSLETTER