Κυριακή, 19 Μαϊος 2019 09:28

Ανοιχτά κέντρα εμπορίου σε Μεσσήνη και Κυπαρισσία

Ανοιχτά κέντρα εμπορίου σε Μεσσήνη και Κυπαρισσία

Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, το Open Mall, που πρότεινε ο Δήμος Μεσσήνης με προϋπολογισμό 1.761.888 ευρώ, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”.

Η περιοχή της προτεινόμενης παρέμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη, είναι ενιαία και ορίζει το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής αγοράς της Μεσσήνης, εστιάζοντας στα σημεία με ιδιαίτερη πυκνότητα καταστημάτων.

Συγκεκριμένα ορίζεται: α) Από τη λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου και τη διασταύρωση με την οδό Δημητρίου Κούτσικα και σε όλο το μήκος της τελευταίας έως την κεντρική πλατεία της πόλης, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική αγορά. β) Από όλους τους δρόμους περιφερειακά της κεντρικής πλατείας, κατά το μήκος που οι δρόμοι αυτοί συνορεύουν με την κεντρική πλατεία και συγκεκριμένα, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, την οδό Μουλαβασίλη, την οδό Λοχαγού Νικολόπουλου, την οδό Λοχαγού Πετρουλάκη, την οδό Σταδίου, την οδό Πλάτωνος και τέλος την οδό Κουμουνδούρου, η οποία διασταυρώνεται με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. γ) Από την οδό 28ης Οκτωβρίου, παράλληλη της Δημητρίου Κούτσικα σε όλο το μήκος της. δ) Από την οδό Γαργαλίδου σε όλο το μήκος της, παράλληλη της οδού 28ης Οκτωβρίου και ε) από την οδό Φεσσά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Γαργαλίδου, έως την οδό 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “έξυπνης πόλης” στην ευρύτερη εμπορική περιοχή της Μεσσήνης.

“Στόχος του προγράμματος και των έργων που θα πραγματοποιηθούν στη Μεσσήνη είναι η ενδυνάμωση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας του εμπορικού τμήματος της πόλης” σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Γιώργος Τσώνης.

Β.Γ.Μ.