Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 12:30

Επιδοτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα

Γράφτηκε από την
Επιδοτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα

Επιδοτήσεις για τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα και τις μεγάλες δεξαμενές µε επιδοτούμενες δαπάνες έως 3.100 ευρώ/kW και έως 60.000 ευρώ αντίστοιχα, προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου 4.1.2 «Επιδότηση αρδευτικών συστημάτων» που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του agronews αναφέρει:

«Σύμφωνα µε την απόφαση οι επιδοτήσεις αφορούν επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και µικροκαταιονισµού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους), υδατοδεξαμενές κάθε είδους, αυτόνομα και µη φωτοβολταϊκά net metering, γεωτρήσεις, γεννήτριες, πίνακες ΔΕΗ, ολοκληρωμένα συστήματα γεωργίας ακριβείας κ.ά. Ο επενδυτικός φάκελος μπορεί να έχει ύψος προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και έως 200.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Ο εν λόγω προϋπολογισμός για τις συλλογικές επενδύσεις μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο με την περιφέρεια, τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου, τη δυνητική εξοικονόμηση ύδατος που πετυχαίνει η επένδυση και την κατάσταση των υπόγειων υδάτων (καλή και λιγότερο από καλή). Σε κάθε περίπτωση κυμαίνεται μεταξύ 40% και 85%. 

Οι επενδύσεις μπορούν να αφορούν είτε την εγκατάσταση νέων συστημάτων είτε την αντικατάσταση παλιών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν μερικώς ή πλήρως αποσβεστεί. Σημειώνεται πως δεν είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση παλαιάς γεώτρησης ή παλαιού πηγαδιού µε νέα/νέο, εφόσον η παλαιά γεώτρηση ή παλαιό πηγάδι παραμένει λειτουργική/ό, ασχέτως εάν έχει πλήρως αποσβεστεί.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο μέτρο θα πρέπει να προσκομίσει μελέτη εξοικονόμησης ύδατος. Ανάλογα την επένδυση που θέλει να κάνει, πρέπει να τεκμηριώνει ότι θα πετύχει εξοικονόμηση κατά ένα ελάχιστο ποσοστό. Για παράδειγμα η αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο σύστημα διαφορετικού τύπου προϋποθέτει δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 25%.

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι και τα ανάλογα µόρια που απαιτούνται για την ένταξη, µε τη βάση να διαμορφώνεται στο 30 µε άριστα το 100. Απόλυτη προτεραιότητα συγκεντρώνοντας απευθείας τα 30 µόρια της βάσης θα έχουν όσοι πετυχαίνουν µε την επένδυσή τους εξοικονόμηση ύδατος από 50% και άνω. Από εκεί και πέρα ρόλο μεταξύ άλλων παίζουν η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες και οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής. Με μπάτζετ μόλις 37 εκατ. ευρώ, είναι βέβαιο πως ο πίνακας μοριοδότησης θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ένταξη.

Εως 60.000 ευρώ το μέγιστο ύψος επιλέξιμης δαπάνης για μεγάλες υδατοδεξαμενές, μόνο οι νέες γεωτρήσεις στο μέτρο

Ολα είναι έτοιμα πλέον για την πρόσκληση του μέτρου 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (4377/Β’/2020) του θεσμικού πλαισίου. Ο χρόνος της προκήρυξης θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματος που θα δέχεται τους φακέλους ενίσχυσης των αγροτών, το οποίο εκτός απροόπτου αναμένεται να είναι έτοιμο εντός του Νοεμβρίου.

Πριν κάνει την αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η διαδικασία ένταξης θεωρείται απαιτητική καθώς χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη εξοικονόμησης νερού, η οποία μαζί µε τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης ξεπερνούν σε κόστος τα 2.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, τα µόρια ένταξης που φιλοξενεί η Agrenda βοηθούν στο να αποφασίσει κάποιος αν αξίζει τελικά ο κόπος. Οσον αφορά το εύλογο κόστος των επενδύσεων, αυτό σύμφωνα µε την ΥΑ είναι:   

Στάγδην άρδευση: Το εύλογο κόστος ξεκινά από τα 170 και φτάνει τα 410 ευρώ το στρέμμα ανάλογα την καλλιέργεια.

Γεωτρήσεις-πηγάδια: 1.500 ευρώ συν 90 ευρώ ανά μέτρο και για γεώτρηση µε δοκιμαστική άντληση στα 2.800 ευρώ συν 96,5 ευρώ/μέτρο.

Δεξαμενές µε εκσκαφές: Εως 60.000 ευρώ ή 3,25 ευρώ ανά κ.µ. για δεξαμενές άνω των 20.000 κ.µ

Φωτοβολταϊκά συστήματα: Από 1.100 έως 3.100 ευρώ ανά k/W ανάλογα το σύστημα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ξεπερνά το επιλέξιμο κόστος τα 10.000 ευρώ

Γεννήτριες: Από 2.350 ευρώ έως 6.000 ευρώ.

Πίνακας µεταγωγής ΔΕΗ-γεννήτρια: Από 800 έως 1.350 ευρώ.

Σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης: Εως 1.500 ευρώ

Εκπόνηση μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης κατανάλωσης ύδατος: Εως 2.000 ευρώ.

Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης και εφαρμογής δικτύου ολοκληρωμένων λύσεων (π.χ. γεωργία ακριβείας): Εως 500 ευρώ.

Αναλυτικότερα, για κάθε επένδυση ισχύουν σύμφωνα µε την απόφαση τα εξής:

Γεωτρήσεις, πηγάδια
Οι νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδρομετρητής) και της απαραίτητης κτηριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο), είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση µόνο όταν η κατάσταση των υδάτων του υπόγειου υδατικού συστήματος που εξυπηρετεί το σημείο υδροληψίας έχει χαρακτηριστεί ως «καλή» για ποσοτικούς λόγους.
Για γεώτρηση χωρίς δοκιμαστική άντληση η επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται στα 1.500 ευρώ συν 90 ευρώ ανά μέτρο και για γεώτρηση µε δοκιμαστική άντληση στα 2.800 ευρώ συν 96,5 ευρώ/μέτρο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και τον ηλεκτρικό πίνακα για τα οποία θα προσκομίζονται τρεις προσφορές. Οι τιμές δεν αφορούν την περίπτωση διάνοιξης πηγαδιού-φρέατος για την οποία θα προσκομίζονται τρεις προσφορές.
Δεν είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση παλαιάς γεώτρησης εφόσον η παλαιά παραμένει λειτουργική, ασχέτως εάν έχει πλήρως αποσβεστεί.

Στάγδην άρδευση
Τα αρδευτικά συστήματα που επιδοτούνται είναι τα α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές χαμηλού ύψους). Για όσους ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν ένα ήδη υπάρχον σύστημα στάγδην, πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον µία 6ετία ο παλιός εξοπλισμός. Επιπλέον, πρέπει αποδεδειγμένα η επένδυση να συμβάλει στην εξοικονόμηση ύδατος σύμφωνα µε τα εξής ποσοστά, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης:
• Για αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο σύστημα διαφορετικού τύπου απαιτείται δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 25% (20% σε καλής ποσοτικής κατάστασης υπόγεια ύδατα).
• Για αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο σύστημα ιδίου τύπου εξαιτίας μεγάλων απωλειών ύδατος (ο εξοπλισμός είναι παλιός και δεν λειτουργεί σωστά πλέον): Δυνητική εξοικονόμηση ύδατος ίση µε τουλάχιστον 10%.
• Επέκταση υποδομής σε τεμάχια που αρδεύονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν (έως 5 έτη): Δυνητική εξοικονόμηση ύδατος ίση µε τουλάχιστον 20%.
Η επιλέξιμη δαπάνη ανά στρέμμα ορίζεται για συστήματα στάγδην άρδευσης ως εξής: Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευρώ, δέντρα: 220 ευρώ (κανονική φύτευση) και 300 ευρώ (πυκνή φύτευση). Αμπελώνες: 410 ευρώ, Λαχανικά: 255 ευρώ.

Δεξαμενές κάθε είδους
Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι δεξαμενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους. Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 105 ευρώ/κ.µ. Επιλέξιμες είναι και οι δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) ανεξαρτήτως μεγέθους που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις (λιμνοδεξαμενές) και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια). Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη εδώ έχει να κάνει µε τη χωρητικότητα σε κ.µ. Συγκεκριμένα στον πίνακα προβλέπεται ότι ξεκινώντας από τα 50 κ.µ. η επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται στα 1.700 ευρώ.
Το μέγιστο της χωρητικότητας της δεξαμενής για τα οποία προβλέπεται εύλογο κόστος είναι 19.000 κ.µ µε 63.100 ευρώ. Για δεξαμενές άνω των 20.000 κ.µ προβλέπεται ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη 3,25 ευρώ ανά κ.µ. Οι τιμές αφορούν χωμάτινες δεξαμενές και περιλαμβάνουν εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, φόρτωση και απομάκρυνση αποβλήτων εκσκαφών, εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αμμοχάλικα, κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης, στεγανοποίηση κ.ά.

Επιμέρους εξοπλισμός
Αν κάποιος αγρότης θέλει απλά να εκσυγχρονίσει τη γεώτρησή του, μπορεί να κάνει φάκελο αγοράς επιμέρους εξοπλισμού όπως είναι ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση υδρομετρητή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται απόδειξη εξοικονόμησης ύδατος. Σημειώνεται ότι για τις αντλίες θα πρέπει να έχουν περάσει 16 χρόνια χρήσης του παλιού εξοπλισμού και για τις γεννήτριες 10 χρόνια, ώστε να είναι επιλέξιμες Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για τις γεννήτριες ορίζεται ανάλογα µε την απόδοσή τους (KVA). Το εύλογο κόστος για γεννήτριες ξεκινάει από 8 KVA και ορίζεται στα 2.350 ευρώ και φτάνει τα 6.000 ευρώ για 30 KVA.
Οι ανωτέρω τιμές δύνανται να προσαυξάνονται κατά 15% όταν τεκμηριώνεται ότι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας περιλαμβάνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε πίνακα αυτόματης μεταγωγής. Επίσης, στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται το εύλογο κόστος αγοράς και εγκατάστασης του πίνακα μεταγωγής ΔΕΗ - γεννήτρια, που ορίζεται ως εξής: Πίνακες χειροκίνητης μεταγωγής Η/Ζ 800 ευρώ και αυτόματης μεταγωγής Η/Ζ 1.350 ευρώ.

Γεωργία ακριβείας
Οι επενδύσεις που αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού. Για τον εξοπλισμό αυτό, µε την αίτηση στήριξης υποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού και µε την αίτηση πληρωμής μελέτη εφαρμογής του.

Ειδικές προϋποθέσεις
Για αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο σύστημα διαφορετικού τύπου απαιτείται δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 25% (20% σε καλής ποσοτικής κατάστασης υπόγεια ύδατα).
Για αντικατάσταση συστήματος άρδευσης µε άλλο σύστημα ιδίου τύπου εξαιτίας μεγάλων απωλειών ύδατος (ο εξοπλισμός είναι παλιός και δεν λειτουργεί σωστά πλέον): Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 10%.
Επέκταση υποδομής σε τεμάχια που αρδεύονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν (έως 5 έτη): Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 20%.

Φ/β net metering
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων για την ηλεκτροδότηση του συστήματος άντλησης νερού, είναι επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα µε το παράρτημα 4 της ΥΑ. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι μέγιστες δαπάνες ως εξής:
• Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.
• Αυτόνομο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.
• Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ/kW.
• Αυτόνομο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες (trackers): 3.100 ευρώ/kW.
Η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να ενταχθεί στο φάκελο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μεγαλύτερου κόστους. Απλά, στα υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της επιδότησης, θα τεθούν τα 10.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το κόστος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος άρδευσης είναι αντίστοιχο του συστήματος άρδευσης µε πετρελαιοκινητήρα».


NEWSLETTER